Het ultra dispensationalismeHelaas is de oude dwaling van het ultradispensationalisme weer nieuw leven ingeblazen door de activiteiten van enkele bijbelleraren. Ik wil er op wijzen dat het wel om een belangrijke zaak gaat maar niet om de kern van het evangelie.

Hieronder staan diverse links. Eerst een uitleg van het gezonde dispensationalisme en daarna links over het ultradispensationalisme

A. Het bijbelse dispensationalisme

De indeling van de bijbel
Uitleg over de bedelingen door C.I. Scofield bewerkt door Rudy Brinkman.

Bestudeer de bijbel dispensationeel
Door David Cloud.

B. Het ultradispensationalisme

Hieronder staan linken naar artikelen waarin de dwalingen van het ultradispensationalisme worden weerlegd.

Het ultradispensationalisme
Door Rudy Brinkman

Ultra-dispensationalisme
Door Ab Klein Haneveld

Wrongly Dividing the Word of Truth - ultradispensationalism examined


HOME