Stilte als geestelijke oefening


Een geestelijke oefening (spiritual discipline) onder meer bedoeld om naar de Stem van God te luisteren.

Laten we een moment stil zijn

Stil worden, stil zijn
Stilzijn als techniek. Een techniek die is bedoeld om te komen tot een staat van contemplatie,
om te komen tot een ervaring van God. Men gaat de stilte "beoefenen."HOME