Soaking prayerHet onderstaande is een deel van nieuwsbrief nr. 30 van Werkgroep Terug naar de bijbel


6...Wat is soaken en waar komt het vandaan? Wij hebben jouw vraag over soaken uitvoerig bestudeerd en zijn een beetje geschrokken, omdat we ontdekten, dat de oorsprong uit de bekende Toronto gemeente komt. Ergens dachten wij, dat de zg. toronto-blessing langzamerhand aan het wegebben was. Toen wij vorig jaar een artikel lazen over soaken, drong het niet tot ons door, dat dit een nieuw voortbrengsel was van de Toronto gemeente van John en Carol Arnott uit Canada. Nu gaan wij er even vanuit, dat jij en je vriend weten wat de toronto-blessing inhoudt. (zie onze publicaties nrs.2, 3, 4, 5 en 7) Onze eindconclusie was en is nog steeds, dat deze beweging niet van God was. De leiders John en Carol Arnott zijn sinds die tijd doorgegaan met het verspreiden van de toronto-blessing wereldwijd onder de naam Catch the fire Ministries ( www.tacf.org/tacforghome/CatchTheFireMinistries ) Vorig jaar, gelijktijdig met hun tienjarig bestaan hebben zij, John en Carol Arnott, een nieuwe beweging gelanceerd: The Soaking Prayer Centre (afgekort: de SPC) Aangezien zij toch al wereldwijd werkten, is hun visie om deze nieuwe tak ook over de wereld te verspreiden. Elk Soaking Prayer Centrum, dat ergens geopend wordt, dient te zijn voorzien van een officieel certificaat vanuit Toronto. Om zo'n certificaat te verkrijgen zijn er speciale SPC- trainingscursussen van een lang weekend of een week in Toronto opgezet. Ook kan men een speciale Soaking Kit bestellen bestaande uit studiemateriaal en twee dvd's met betrekking tot dit onderwerp. Hierin wordt ook een terugblik gegeven, hoe God de Gemeente in Toronto aanraakte tien jaar geleden. (de zg. toronto-blessing). Dit laatste geeft aan dat er duidelijke verbanden zijn tussen soaking en deze "blessing". Tijdens de bijeenkomsten waarin de "blessing" werd beoefend, vielen de mensen na handoplegging achterover en bleven daar gedurende een korte of lange tijd op de vloer liggen. Men noemde dat "carpettime", waarin de Geest van God met deze mensen bezig zou zijn. In enkele gevallen konden de mensen niet meer opstaan en bleven dan uren aan de grond "geplakt" (glued) liggen. Omdat er in het begin enkele ongelukken gebeurden tijdens het achterover vallen, werden er tijdens het bidden zg. catchers achter hen geplaatst om hen op te vangen. Tijdens het liggen op de grond, maakten sommigen vreemde dierengeluiden zoals blaffen, brullen, hinniken, kakelen, enz. Springen we nu over naar het soaken, dan zijn er overeenkomsten en verschillen. In beide gevallen liggen de deelnemers op de rug op de grond (soaken kan ook zittend op de grond gedaan worden); tijdens de "blessing" is het nogal lawaaierig door de dierengeluiden, tijdens het soaken is het stil op de zachte muziek na die er gedraaid wordt. Tijdens de "blessing" vallen de personen op de grond na gebed van iemand. Soaken gebeurt vrijwillig, men kan al of niet gaan liggen, als men een tijdje ligt komt iemand langs en bidt zacht met je en raakt je soms aan. Het eindresultaat van de "blessing" is een verfrissing in de geest, men voelt zich door God aangeraakt. Het eindresultaat van het soaken is eigenlijk het zelfde. Men spreekt van een speciale ervaring met de Heer. Wat zijn nu de vruchten van het soaken? Volgens John en Carol Arnott zijn dat er nogal wat: diepe veranderingen van het hart, huwelijken worden genezen, angsten gaan weg, depressies en ziekten gaan over en levens worden compleet getransformeerd. Volgens hen laat God de Rivier van Leven, die Hij met de uitstorting van de toronto-blessing in 1995 liet stromen, nu opnieuw stromen door middel van het soaken. Het echtpaar is zo enthousiast over deze nieuwe beweging van God, dat zij 1.000.000 levens willen veranderen over de hele wereld. Zij schrijven: "Wij prijzen God voor deze nieuwe gelegenheid om jullie uit te rusten het Koninkrijk van God effectief te brengen in jullie huizen, jullie kerk en jullie Soaking Prayer Centre." (dit is alles is te lezen op de bladen van hun website; www.tacf.org ) Wat moeten wij hier nu uit concluderen? De toronto-blessing van 1995 ondergaat een opleving, maar dan in een enigszins andere vorm. Nu we hierboven gezien hebben waar het soaken vandaan komt, willen wij ons nu richten op hoe soaken in Nederland ontvangen is. Het is niet verwonderlijk dat Soulsurvivor het soaken opgenomen heeft in haar programma. De beweging komt uit Engeland en heeft leiders, die regelmatig genoemd worden als sprekers of deelnemers aan toronto-blessing samenkomsten. Helaas hebben wij geen heldere kijk op de samenkomsten van Soulsurvivor, omdat wij er geen boeken, tijdschriften of DVD's over hebben kunnen bemachtigen. Wel hebben wij een aantal verontruste vragenstellers onder onze lezers over de beweging. Het betreft vooral ouders, die kinderen hebben die naar de conferenties gaan en met in hun ogen vreemde verhalen thuiskomen. In het blad Herstel van mei 2006 kwamen wij een advertentie/aanbeveling over zo'n conferentie op 30juni tot 4juli 2006. Hier werken Soulsurvivor en Navigators met elkaar samen, dit om ook studenten kennis te laten maken met Soulsurvivor. ( www.momentumfestival.nl ) Dan nog even terug naar het echte soaken zelf. Het idee om in de stilte te gaan en op de grond te gaan liggen en jezelf helemaal leeg te maken van alle gedachten is uiteraard niet nieuw. Het komt oorspronkelijk uit de Oosterse godsdiensten en wordt o.a. door de monniken van het boeddhisme en het hindoe´sme beoefend. In Nieuw Age- kringen is dit eveneens niet vreemd. De leiding weet dit ook en zegt, dat men hiervoor niet bang hoeft te zijn, want er wordt tijdens het soaken voor de soakers gebeden, waardoor deze voldoende beschermd zijn tegen eventuele boze infiltratie. Wij vinden dit een gevaarlijke houding en eigenlijk een beetje lijken op een verzoeken van God. Als men niet zou soaken, dan kan de boze zeker niet infiltreren. Daarnaast verbaast het ons, dat alles tijdens het soaken gebeurt zonder gebruik van het Woord van God. Er wordt niet voorgelezen of zelf gelezen uit de Bijbel. Alles draait om de soaker , zelfs als hij of zij in slaap dommelt wordt dit als verfrissend vertaald. Zoals de folder ook aangeeft wordt er wel geprobeerd soaken bijbels te verdedigen, maar als je deze verdediging bestudeert, dan blijken er alleen een aantal teksten aangehaald te worden. Deze teksten gaan over het verkeren bij God, sommigen doen dit snachts op hun bed. ( www.soakingprayercenter.nl ) Er wordt helemaal niets gezegd over de noodzaak van soaken en het effect daarvan. Het is als het ware een zoeken naar teksten om het soaken een bijbels gezicht te geven. Het doet ons sterk denken aan de toronto-blessing van 1995, waarbij men geen enkele bijbelse verdediging kon geven. Tot zover onze gedachten en studie over het soaken.

HOME