Doelgericht, zoekervriendelijk, alleen positief.

Rick Warren, Hybels, Willow Creek, Schuller


Het is de bedoeling om op deze pagina informatie te geven over de belangrijkste vertegenwoordigers van de "churchgrowth movement" (de gemeentegroei beweging). Allereerst wordt aandacht gegeven aan twee van hen die momenteel veel invloed hebben: Willow Creek (Hybels) en Saddle Back (Rick Warren)

De bijbel zegt "toetst alles en behoud het goede" (1 Thess. 5:21). Dat geldt zeker voor de leringen en praktijken van deze beweging. Er is veel goeds, maar het goede is helaas vermengd met een aantal gevaarlijke zaken. Over het goede is in de pers en in de boeken uitgebreid geschreven. Over de gevaarlijke tendenzen wordt zelden gesproken. Voor het evenwicht, zie de linken hieronder.

RICK WARREN EN BILL HYBELS
Het marketing christendom - een toetsing

Een grondige en uitgebreide analyse van de beweging
A.P. Geelhoed

DOELGERICHT LEVEN - EEN TOETSING
A.P. Geelhoed

Wees op uw hoede!
Een uit het engels vertaald artikel van Dave Hunt en T.A. McMahon. (The berean call)
De laatste tijd wordt de Gemeente bedreigd door zogenaamde "bijbelse" marketingstrategieŽn ter bevordering van "gemeentegroei," alsmede door zogenaamde "bijbelse" films, zoals de Roomse Mariafilm Passion of the Christ. Dit artikel laat een waarschuwend geluid laten horen

The Seeker-Friendly Way of Doing Church
T. A. McMahon
Dit is een algemene kritische toetsing en evaluatie.

Protestant No More: Willow Creek Infiltrated by a Mystic Quaker Movement Called Renovare
By Mary Fairchild - March 2003.
In dit artikel wordt beschreven hoe Willow Creek midden jaren negentig de valse rooms-katholieke spiritualiteit heeft binnengehaald. Voor nadere informatie over deze spiritualiteit, zie het artikel "Contemplate this" en de studie over de ware bijbelse en de valse spiritualiteit "De bijbel over geloof, gevoel, ervaring en mystiek". Zie ook de informatie over Foster.

Gemeente in kringen - handboek voor kringleiders (B. Donahue)
Uitgegeven door Willow Creek Nederland
Diverse voorlopige evaluerende notities gemaakt door R. van der Ven over het handboek.

De andere kant van Willow Creek
Diverse voorlopige evaluerende notities gemaakt door R. van der Ven

The Gospel According to Hybels & Warren
Een diepgaande systematische analyse.
Nathan Busenitz

A Visit to Saddleback Church (Warren)
Verslag van een bezoek aan Saddleback door David Cloud

Rick Warren's Dangerous Judge Not Oecumenism
David Cloud

Rick Warren Connections
Especially to the oecumenical Third Wave New Apostolic Reformation (NAR) and the "Positive Thinking" movement.
Sandy Simpson

Rick Warren werkt samen met New-Age leider Ken Blanchard

De samenwerking tussen Rick Warren en Ken Blanchard - het vervolg

Rick Warren beveelt contemplatief gebed aan

Doelgericht misleid
Samenvatting van het boek Deceived on Purpose. Deceived on purpose is geschreven door een voormalige New Ager die tot geloof is gekomen. Toen hij na zijn bekering in evangelische kringen kwam ontdekte hij tot zijn schrik allerlei onbijbelse leringen en gebruiken die hij kende uit zijn New Age verleden. Ook in het boek 'Doelgericht leven'van Rick Warren ontdekte hij deze invloeden.

The "Profit-Driven" Church
Sandy Simpson

The Market-Driven Church. A Look Behind the Scenes
Gary E. Gilley

Doelgericht leven zonder kruis?
Door Henk ten BrinkeHOME