The passion of the Christ - Gibson


Toetsing van de film "The Passion of the Christ"
A.P. Geelhoed

"Mel Gibsons's slaughter of Christ"
Samuele Bacchiocchi, Ph. D.,
Retired Professor of Theology and Church History
Andrews University

List of articles concerning The Passion of the Christ


The menace of the religious movie
A.W. Tozer
De volledige Engelse tekst

Een kort Nederlandstalig uitreksel van de brochure.
NIEUW. Binnenkort komt een brochure met de Nederlandse vertaling van de brochure van Tozer uit, met als titel "Het gevaar van de christelijke film". Het is mogelijk om de brochure te bestellen bij A. Postma. Tel 0571-276968. Martinusweg 25 7391 AC Twello.

HOME