De nieuwe calvinisten, het calvinisme, het hypercalvinismeDe aanleiding tot het maken van deze pagina is het oprukken van het calvinisme in evangelische kringen. Alhoewel calvinistische gelovigen onze geliefde medebroeders en zusters zijn, is deze ontwikkeling toch zorgelijk. Want als het calvinistische denken echt wordt overgenomen en doordringt in het denken, dan heeft dat allerlei negatieve gevolgen. Ik wil mijn calvinistische broeders niet onnodig aanvallen. Er zijn verschillen van inzicht, bijvoorbeeld over de doop, waar wij als bijbelgetrouwe christenen elkaar in moeten verdragen. Deze boodschap is dan ook niet bedoeld om calvinistische gelovigen te corrigeren, hij is bedoeld voor mijn evangelische medegelovigen. Ik verzoek mijn calvinistische broeders daarom geen aanstoot te nemen aan de vrijmoedige wijze waarop ik hier het evangelische standpunt verdedig. Wellicht kunt u deze documenten beter overslaan.

  • Nieuwsbulletin 29. Het nieuwe calvinisme


  • De felle aanval van Paul Washer op het tot de Heer leiden van mensen


  • Zie de site: www.hetcalvinismeendebijbel.nl.
        Een uitgebreide weerlegging van het (hyper)calvinisme

    HOME