De infiltratie van New Age in de evangelische bewegingWat is New Age?
Zie de eerste 14 punten van de studie over de infiltratie van het newage denken in de evangelische wereld.

Een overzicht van de infiltratie van het newage denken in de evangelische wereld
Dit is hoofdstuk 15 van de grotere studie over de infiltratie van het newage denken in de evangelische wereld

Doelgericht Misleid
Dit is een Nederlandstalige samenvatting en bespreking van het boek 'Deceived on Purpose - the New Age Impications of the Purpose Driven Church' van Warren Smith. De vertaling en samenvatting is gemaakt door ds. Karel van Berghem.

(Dit zijn de volledige gegevens van het boek: Deceived on Purpose, Warren Smith, Mountain Stream Press, Magalia CA, 2004, second edition, ISBN 0-9763492-0-5. Het is onder meer te bestellen via Lighthouse Trails Publishing Company - http://www.lighthousetrailsresearch.com. Waarschijnlijk ook wel via www.bol.com)


Het is in helder en duidelijk Engels geschreven. Het is een beknopt boek. Dit is ongewtijfeld een van de belangrijkste boeken die de voorbije jaren zijn uitgekomen.
Het boek is geschreven door Warren Smith. Voor zijn bekering heeft Smith vele jaren in de New Age beweging doorgebracht. Door Gods genade is hij daar uit ontsnapt. Na zijn bekering kwam hij in de evangelische beweging. Tot zijn schrik ontdekte hij binnen de evangelische gemeenten allerlei New Age gedachten, leringen en gebruiken. Ook in het boek 'Doelgericht Leven' vond hij vele en ernstige New Age invloeden.

Rick Warren werkt samen met New-Age leider Ken Blanchard

De samenwerking tussen Rick Warren en Ken Blanchard - het vervolg

Rick Warren beveelt contemplatief gebed aan

Een tijd van heengaan - hoe een universele spiritualiteit het aangezicht van het christendom aan het veranderen is
Door Ray Yungen (vertaald door Marc Verhoeven)

(Originele titel: A Time of Departing - How a universal spirituality is changing the face of Christianity, Ray yungen, 2002, Lighthouse Trails Publishing Company, Silverton, Oregon, U.S.A.)

De inhoudsopgave van "Een tijd van heengaan"
1. De onzichtbare denominatie
2. Het Yoga van het Westen
3. Voorstanders en zieners
4. Evangelische bastaardvormen
5. Onderscheiding(svermogen)
6. Kan dit werkelijk het einde zijn van dit tijdperk?
7. Verleidende geesten
Eindnoten

Reinventing Jesus Christ: The New Gospel
Door Warren Smith. Dit boek beschrijft hoe de New Age/de Nieuwe Spiritualiteit een valstrik is voor de kerk. Er zijn hoofdstukken over 'A course in miracles', Neale Donald Walsch en andere New Age leiders, de valse Christus Maitreya, de misleidende New Age leringen over Eenheid (Oneness) en Afscheiding, en nog meer.

Onthullende citaten van Henri Nouwen
Citaten waaruit de New Age gedachten en leringen van Nouwen blijken. Het is onbegrijpelijk dat iemand die zulke dingen zegt toch zo populair kan zijn in (neo) evangelische kringen.


HOME