De manier waarop Wake Up de christenen keer op keer misleidt

 

Dit artikel is bedoeld als aanvulling op het hoofdartikel over het boek Wake Up. Hieronder volgt een korte bespreking van de misleidende tactiek die Wake Up keer op keer gebruikt.

 

1.      Ja en nee tegelijk zeggen

 

Het boek gebruikt de methode van de dialectiek. Dat betekent dat de auteurs ‘ja’ en ‘nee’ tegelijk zeggen. Ze zeggen dat ze ergens voor zijn en tegelijk zeggen ze ook dat ze er tegen zijn. Hieronder volgen enkele voorbeelden.

 

+ Het eerste voorbeeld: het Sola Scriptura principe

 

Ik citeer uit Wake Up:  “Een consequente benadering van Sola Scriptura betekent dat je dit principe ook in de Schrift zelf moet kunnen terugvinden en dat is niet zo” (p. 35, eerste druk, de onderstreping is van mij).

Kan het nog duidelijker gezegd worden. Volgens Wake Up is het Sola Scriptura beginsel niet op de Bijbel gebaseerd. Dit is slechts één van de argumenten die Wake Up gebruikt om het Sola Scriptura principe te ondermijnen. (Zie punt 1 van het hoofdartikel .)

 

Op grond daarvan heb ik in het hoofdartikel geschreven dat Wake Up het Sola Scriptura principe verwerpt. En nu komt het verbijsterende. De voorzitter van de Wake Up foundation schreef me dat ik me vergis, de auteurs van Wake Up staan volgens hem wel degelijk achter het Sola Scriptura beginsel.

 

Wake Up zegt dus ‘ja’ en ‘nee’ tegelijk. We zijn er tegen en we zijn er voor.

 

Om dat te kunnen doen, halen ze een goocheltruck uit met het begrip “Sola Scriptura”. Ze veronderstellen dat er twee Sola Scriptura beginsels zijn. Een protestants beginsel dat volgens hen niet op de Bijbel is gebaseerd en een Bijbels Sola Scriptura principe.

Ze maken dus onderscheid tussen ‘de protestantse opvatting van Sola Scriptura’ en ‘de schriftuurlijke opvatting van Sola Scriptura’.  Het eerste wijzen ze af, het tweede aanvaarden ze. Ik citeer uit Wake up: “Voor sommigen is het misschien een schokkende vaststelling, maar Jezus Christus hanteerde helemaal niet het Sola Scriptura principe in protestantse zin. (p. 36, de onderstreping is van mij)”.

 

Dit is een vals onderscheid. Er is maar één Sola Scriptura beginsel. Ofwel je baseert alles wat je gelooft alleen op de Bijbel, of je doet dat niet. Er is geen tussenweg.

 

Zo draait Wake Up de christenen een rad voor de ogen: “We zijn niet tegen hoor, we corrigeren het protestantse Sola Scriptura beginsel alleen maar.” En intussen wordt met allerlei argumenten, in hoofdstuk 2 van Wake Up, het Sola Scriptura beginsel aangevallen.

 

Uit wat er verder in Wake Up staat, blijkt dat ze niet alleen in theorie maar ook in de praktijk het Sola Scriptura principe opzij hebben geschoven. De auteurs van Wake Up baseren bijvoorbeeld hun boodschap ook op het buiten-Bijbelse joodse huwelijksritueel. Zie punt 2 van het hoofdartikel.

 

Voor een weerlegging van de aanval van Wake Up op het Bijbelse protestantse Sola Scriptura beginsel: zie punt 1 van het hoofdartikel.

 

Evangelische christenen houden vast aan het protestantse Sola Scriptura principe omdat ze dat principe in de Bijbel terugvinden. Het protestantse Sola Scriptura beginsel is het Bijbelse Sola Scriptura beginsel.

 

+ Het tweede voorbeeld: de noodzaak van het plaatsvervangend sterven

 

Ook op het punt van de noodzaak van het plaatsvervangend sterven spreekt Wake Up met een dubbele tong.

 

De noodzaak van het plaatsvervangend sterven wordt niet ontkend, maar tegelijkertijd wordt het in sommige delen van het boek op ernstige wijze ondermijnd. Zie punt 14 van het hoofdartikel. Ook hier wordt weer ‘ja en nee tegelijk’ gezegd.

 

+ Het derde voorbeeld: het vieren van de joodse feesten

 

Op de vraag of wij als christenen de joodse feesten moeten vieren antwoordt het boek opnieuw met ‘ja’ en ‘nee’ tegelijk.

 

Nee, want Wake Up zegt: het is niet verplicht. En tegelijk stelt het boek: Ja, want als je het niet doet, is dat heel slecht voor je geestelijk leven. Dus eigenlijk moeten we het toch weer wel doen. Zie punt 12 van het hoofdartikel.

 

Tot zover enkele voorbeelden uit het boek Wake Up.

 

2.      Waarom doen ze dit?

 

Door het gebruik van de techniek van het ‘ja en nee tegelijk zeggen’ kunnen de auteurs van Wake Up zich voordoen als degelijk evangelisch en protestants. Het klinkt vertrouwd: “Ja hoor, we staan achter het Schriftuurlijke Sola Scriptura beginsel, nee hoor, het vieren van joodse feesten is niet verplicht en ja hoor, we staan achter het plaatsvervangend sterven, enzovoorts. Als je dat zo hoort dan zeg je: “Wat kan er mis zijn?”

 

Zo worden de evangelische en protestantse christenen gerustgesteld, terwijl in werkelijkheid een andere leer wordt uitgedragen.

 

Door de dubbele boodschap hebben veel evangelische en protestantse christenen niet door dat het boek de gelovigen in de richting van de on-Bijbelse Hebrew Roots beweging stuurt. Zie speciaal punt 16.4 van het hoofdartikel. Voor meer uitleg over de Hebrew Roots beweging, zie punt 15 van het hoofdartikel.

 

3.      Neutraliseren van alle kritiek

 

Door hun ‘ja en nee tegelijk’ standpunten kunnen de auteurs van Wake Up zich onder alle kritiek uitdraaien. Ook onder mijn kritiek. Neem als voorbeeld mijn kritiek op het door Wake Up opzij schuiven van het Sola Scriptura beginsel. Vanwege hun “ja en nee tegelijk” standpunt kunnen ze op die kritiek als volgt reageren: “Beweert Geelhoed dat we het Sola Scriptura beginsel afwijzen? Dat is helemaal niet waar. Dat hebben we helemaal niet geschreven. Schande. Hij begrijpt ons verkeerd. Heeft hij het boek wel gelezen? “

 

Tot zover deze aanvulling op het hoofdartikel.

 

“Ziet toe, dat niemand u medeslepe …. door ijdel bedrog ……”  (Kolossenzen 2:8, NBG)

 

     -------------------------------------------

 

Voor meer informatie over Wake Up, klik hier.

 

HOME