Mozaïek werkt mee aan genderverwarring

 

Wat is er aan de hand?

 

+ Het kinderprogramma, Ollie en Sophy

 

Mozaïek heeft een kinderprogramma met een jongen en een meisje in de hoofdrol, Ollie en Sophie. De kinderen worden gespeeld door twee volwassen jonge vrouwen die zich kleden en gedragen als kinderen. Ze spelen een zus en een broer. Sophie is de zus. Ollie is de broer. De vrouw die de broer speelt, draagt jongenskleding en probeert zich te gedragen als een jongen.

 

Typ “Ollie en Sophy” in, in de youtube zoekbalk.

 

Er stond een video op het youtube kanaal van Mozaïek met als titel: “Even voorstellen Ollie en Sophy”. Die video is recent verwijderd. Dit was de link https://www.youtube.com/watch?v=hTG5wwOx1Kg

De video begon zo: “Hoi wij zijn Ollie en Sophy en wij zijn broer en zus.”

 

+ Een biologische vrouw doet zich voor als jongen

 

Mozaïek heeft een kinderprogramma waarin een biologische vrouw zich voordoet als iemand van het manlijk geslacht. Door haar kleding en gedrag. Haar lichaam komt niet overeen met het geslacht dat zij speelt.

 

+ Is het onschuldig?

 

Het is tenslotte maar een toneelstuk, het is gespeeld. Moet je daar nu zo zwaar aan tillen?

 

Het is niet onschuldig, God is tegen crossdressing, maar zeker in deze tijd waar in de cultuur op dwingende wijze de genderideologie wordt uitgedragen is het niet onschuldig. Er wordt verkondigd dat je biologisch een man kunt zijn, terwijl je jezelf vrouw voelt en andersom. Er wordt scheiding gemaakt tussen wat je biologisch bent (een man of vrouw) en hoe je, je innerlijk voelt. Als je innerlijk verschilt van je lichaam dan kun je in transitie gaan.

 

Dit is de boodschap die de kinderen overal horen. “Je kunt wel in een mannelijk of vrouwelijk lichaam geboren zijn, maar het is maar de vraag of je gender overeenkomt met je lichaam. Dat moet je zelf bepalen. Ben je werkelijk een jongen, ben je wel echt een meisje? Misschien ben jij van binnen iets anders.”

 

Wat mozaïek doet past in deze boodschap. Door een biologische vrouw een jongen te laten spelen, bevestigen ze de genderideologie. Een biologische vrouw heeft de gender van een man aangenomen en speelt dat uit. Dat wordt door het programma genormaliseerd en zo in het denken van de kinderen geplant.  

 

+ Gericht op de kwetsbaarste groep

 

Het is een kinderprogramma. Dat betekent dat het gericht is op de kwetsbaarste groep.

 

Kinderen zijn kwetsbaar voor de gender en de lhtbq+ boodschap. Elk kind maakt een ontwikkeling door. Met de tijd, als kinderen zich ontwikkelen, dringt steeds meer tot hen door dat ze een jongen en een meisje zijn en wat dat inhoudt. Dit ontwikkelingsproces wordt door confrontatie met de genderideologie verstoord.

Kinderen raken in de war, basiszekerheden worden onderuit gehaald. Ik heb het lichaam van een jongen, maar ben ik van binnen wel een jongen.

 

Als je, je een vrouw voelt terwijl je een man bent, dan is er iets misgegaan met het proces van genderidentifikatie. Het is een psychologisch storing. Het is abnormaal, het is niet hoe God het ontworpen en bedoeld heeft. Het is één van de vele gevolgen van de zondeval, de zondeval heeft veel beschadigd en uit het lood geslagen. Die storing werd vroeger genderdystrofie genoemd.

 

Confrontatie met genderideologie zal het aantal gestoorde en verwarde kinderen sterk doen toenemen. Dat blijkt ook uit de grote groei van jongeren die in transitie willen gaan. Maar transitie is bedrog. Het is niet mogelijk om van geslacht te veranderen. Tot in het DNA is vastgelegd of je man of vrouw bent.

 

In deze poel van verwarring en ellende confronteert Mozaïek de kinderen met een crossdresser. Met een biologische vrouw die zich voordoet als man, als iemand van het andere geslacht.

 

+ Identificatiefiguren

 

God heeft de mens als man en vrouw geschapen. De biologie bepaalt of je man of vrouw bent. Er bestaat niet zoiets als een gender los van het lichaam. Gender en iemands biologisch geslacht zijn identiek. De verschillen tussen een vrouwen- en een mannenlichaam zijn groot. De geslachtsorganen, het DNA (chromosomen), de hormonen, de ontwikkeling in de puberteit, verschil in kracht en lengte, enzovoort. Als klein kind leer je het verschil tussen man en vrouw en ontdek je bij welke groep jij hoort. Je gaat je identificeren met volwassen mensen van je eigen geslacht. Er is een biologische impuls (door hormonen gedreven), maar je leert ook van de mensen om je heen, hoe je, je als man en vrouw moet gedragen.

 

+ De man gecanceld

 

Er is nog een schadelijke boodschap die het kinderprogramma uitzendt naar de jongens. In plaats van een manlijk indentificatiefiguur krijgen ze een jonge vrouw die een jongen speelt. En uiteraard kan ze dat niet overtuigend doen, ze speelt een gefeminiseerde vervrouwelijkte  man. 

 

Zoals op zoveel terreinen in de maatschappij op het moment aan de gang is, is ook hier de man gecanceld en vervangen door een vrouw. En net als in de maatschappij worden de jongens vervrouwelijkt. In dit geval door de jongens als identificatiefiguur een als jongen verklede vrouw te geven.

 

+ Het staat niet op zichzelf

 

Ook op andere punten is duidelijk dat de Mozaïek Gods scheppingsorde niet respecteert, maar juist verwerpt. Als het gaat om seksualiteit, om homoseksualiteit en ook als het gaat om de positie van de vrouw in de gemeente, de vrouw in het ambt. Praktiserende homoseksuelen worden volledig aanvaard, de vrouw in het ambt ook.

 

God heeft de mensen op een bepaalde manier geschapen, dat wordt de scheppingsorde genoemd. Hij heeft twee geslachten geschapen, Hij heeft het heteroseksueel huwelijk ingesteld, God zegt dat de homoseksuele praktijk tegennatuurlijk en schandelijk is (Rom. 1:26,27). En volharden daarin maakt dat je verloren gaat (1 Kor. 6:9,10  HSV). Hij heeft de man als hoofd in gezin en kerk aangewezen. Leidinggeven en onderwijzen, preken van de vrouw in de gemeente heeft God verboden (1 Tim. 2:12). Dat verbod is gegrond in de schepping en de gang van zaken bij de zondeval (1 Tim. 2:13).

 

De seculiere wereld die van God niet wil weten, verwerpt Gods scheppingsorde. Mozaïek volgt de wereld in deze opstand. Terwijl ze intussen bewogen worshippen en vrolijk feest vieren.

 

-“Een vrouw zal geen mansklederen dragen en een man geen vrouwenkleed aantrekken, want ieder die deze dingen doet, is de Here, uw God, een gruwel.” (Deut. 22:5)

God wil dat het onderscheid tussen de seksen met één oogopslag duidelijk is. Dat wordt voor een groot deel bepaald door de kleding die wordt gedragen.

-“Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen …” (Exodus 23:2)

-“Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter.” (Jesaja 5:20)

-“En wie één van deze kleinen, die geloven, tot zonde verleidt, het zou beter voor hem zijn, dat een molensteen om zijn hals was gedaan en hij in de zee was geworpen.” (Marcus 9:42)