Homoseksualiteit in het licht van de bijbel. Homofilie

De Bijbel over homoseksualiteit. Een grondig overzicht.
Inhoudsopgave:
1. Het Bijbelse huwelijk
2. De Bijbel noemt homoseksueel gedrag tegennatuurlijk
3. De Bijbel gebruikt het woord schandelijk
4. God noemt homoseksueel gedrag een gruwel
5. Homoseksueel gedrag is kenmerkend voor een maatschappij die zich van God afkeert
6. Homoseksualiteit is niet zomaar een zonde
7. Volharden in deze zonde sluit de deur van de hemel voor je
8. Waar komt deze drang vandaan?
9. Kun je er vanaf komen?
10. Het kan niet in de gemeente getolereerd worden, gemeentetucht
11. Valse leraren uit eigen kring die homoseksualiteit goed praten
A. Een botsing tussen twee wereldbeschouwingen
B. Agressie tegenover de christelijke opvatting, intimidatie, vervolging
C. Crossdressing, androgyn en transgender
D. Wat is mannelijk, wat is vrouwelijk?

Wat de bijbel zegt over homofilie?
Uit het boek Actuele problemen in het licht van de bijbel.
Door Jef de Vriese, Walter Barrett, Dirk Lemmens

Een grondige uitleg en bespreking van de vijf bijbelgedeelten over homoseksualiteit
Er zijn vijf sleutelteksten in de Bijbel waar homoseksualiteit uitdrukkelijk wordt verboden. Die teksten probeert men zo uit te leggen dat ze niet meer zeggen wat er staat. Een bespreking en weerlegging.

Homofilie
Hoofstuk 8 "Homofilie" van het boek "Actuele problemen in het licht van de bijbel".
Door Jef de Vriese, Walter Barrett, Dirk Lemmens

A. Enkele statistieken
B. Terminologie
C. De geschiedenis
D. Wat zegt de bijbel
E. Oorzaken van homofilie
F. Is homofilie te 'inverteren'?
G. Homofilie: counseling in de praktijk

W.J. Ouweneel over homoseksualiteit I
Naar aanleiding van zijn leringen in zijn boek "Seks in de kerk" Nieuwsbulletin nr. 12.

W.J. Ouweneel over homoseksualiteit II'
Het vervolg. Nieuwsbulletin nr. 14

Het gedeelte van het boek "Seks in de Kerk" waarin Ouweneel pleit voor het gedogen van homoseksuele relaties
Het volledige citaat

Nieuwsbrief 18 over homoseksualiteit
Ondermeer een lezing van Jan Hoek en een overzicht en bespreking van de kernvraag.


HOME
Zie ook de onderwijssite.