Een halve boodschap - wat wordt weggelaten uit prediking en onderwijs

Een halve boodschap I - wat wordt weggelaten in de prediking

Een halve boodschap II - wat zijn de gevolgen


Een uitgebreidere lijst met de onderwerpen die vaak worden weggelaten

De Mozaiek gemeenten - een voorbeeld van extreme 'positive only' gemeenten

HOME