De Evangelische Omroep

 

De ontsporing van de EO in kaart gebracht.
De stand van zaken bijgewerkt tot en met het jaar 2007De machtsovername van de neo-evangelicals in de evangelische instituten (waaronder de EO)
(Belangrijke mededeling!! Door het converteren van dit document naar html zijn de voetnoten weggevallen, wilt u toch over de voetnoten beschikken, klik dan op hier dan krijgt u de gehele studie "Wat is er aan de hand in de evangelische wereld" met de voetnoten. Het gaat om hoofdstuk 14. )

Correspondentie met het bestuur van de EO
Dit is appendix F van de het rapport "Wat is er aan de hand in de evangelische wereld?"


Zoals uit de bovenstaande documente blijkt verdedigd de EO niet langer de inerrancy (de onfeilbaarheid) van de bijbel. Tegelijkertijd zien we alle onbijbelse trends, die in het rapport "Wat is er aan de hand in de evangelische wereld?" worden beschrijven, steeds meer terrein winnen binnen de EO. Bij de meeste trends loopt de EO vooraan.

1. De EO en de onfeilbaarheid van de bijbel

In de eerste jaren van haar bestaan heeft de EO altijd en overal de foutloosheid (onfeilbaarheid) van de bijbel verdedigd. Nu doet de EO dat niet meer. Zie de twee documenten (linken) die hierboven staan.

2. De Roomskatholieke Kerk en de EO

In de praktijk accepteert de EO accepteert de Roomskatholieke kerk als ware kerk. Rooms-katholieken worden behandeld als medegelovigen. Dit ondanks het feit dat de Rooms-katholiek kerk een andere heilsweg, een ander evangelie brengen.
(Voor informatie over de Rooms-katholieke Kerk, klik op deze link)

De EO schrapt het woord protestant uit de statuten

De kardinaal belooft een aflaat
Dit is de kardinaal die door de EO als medegelovigen wordt benaderd.

Een lid van de ledenraad van de EO die bidt tot heiligen en Maria
Door het schrappen van de eis dat bestuursleden, dat leden van de ledenraad protestant moeten zijn is er nu een rooms-katholiek lid van de ledenraad. Een charismatische katholiek. In een interview met hem (Visie nr. ) rechtvaardigde hij het bidden tot heiligen en Maria. In het interview verwees hij ook naar de nieuwe, in het begin van de jaren negentig uitgebracht, "Katechismus van de Katholieke Kerk". (Voor een bespreking van deze katechismus, klik deze link)

Bedevaart naar een Maria-oord (verschijning van Maria)

3. De EO en allerlei mystieke organisaties en personen

De EO en Taizé
De EO en Taizé - het vervolg

De EO besteedt geregeld aandacht aan Henri Nouwen. Zojuist (juli 2003) heeft de EO-radio een drieluik over Nouwen uitgezonden. In visie nr. 32 (2003) staat onder de rubriek Media een bericht over het 'Henri Nouwen Literary Center', het adres van de site van de organisatie wordt gegeven. De EO behandeld Nouwen als een medechristen en als een geestelijke leraar. Nouwen brengt het bijbelse evangelie niet, hij brengt zelfs niet de orthodoxe katholieke heilsweg, hij brengt een mystiek weg. Voor een bespreking van de boodschap van Nouwen, klik deze link.

4. De EO en de charismatisering van de evangelische beweging

Ronduit Konferentie, een voorganger van de Berea gemeente zal wel eens uitleggen hoe het met de geestes gaven zit. (binnenkort)

Ouweneel legitimeert extreem charismatische standpunten in de Visie (het pinksternummer) (binnenkort)

Positieve stukken over T.B. Joshua
Zelfs vanuit charismatische kring wordt door velen tegen T.B. Joshua gewaarschuwd. Toch wordt Joshua in Visie herhaaldelijk verdedigd. De EO verdedigd nu zelfs een zeer omstreden figuur als Joshua. Zie het resultaat van mijn eigen onderzoek van Joshua.     (Voor meer informatie over Joshua, klik op deze link)

5. De EO verdedigt en propageert T.B. Joshua

Joshua vermengt occulte technieken met het christendom. Daarom is Joshua zeer omstreden. Zelfs vanuit charismatische kring wordt door velen tegen T.B. Joshua gewaarschuwd. Toch wordt Joshua in Visie herhaaldelijk verdedigd. Zie het resultaat van mijn eigen onderzoek van Joshua.     (Voor meer informatie over Joshua, klik op deze link)

6. De voorzitter van de EO over zekerheid

Dit is een voorbeeld van het postmodernistische denken dat de leiding van de EO in grote mate heeft besmet.

7. Populariseren van "Opwekkingsliederen", praisen

Zie de bespreking van de Opwekkingsbundel. (Klik op deze link)

8. Een programma met New-Age invloeden

Touched by an angel

9. De EO en homosexualiteit

Klik hier.


Evaluatie

De EO is begonnen als een traditioneel evangelische organisatie. De organisatie is inmiddels volledig overgenomen door neo-evangelicals. De (extreem) charismatische invloed is inmiddels dominant. Vandaar de openheid voor de hierboven genoemde genoemde invloeden. De EO heeft een enorme invloed op de evangelische en reformatorische christenen. De EO is inmiddels verworden tot een doorgeefluik van allerlei gevaarlijke en onbijbelse stromingen. Er wordt een gemengde boodschap gebracht. Er worden goede dingen en slechte dingen doorgegeven. Maar de trend is dat het goede afneemt en het onbijbelse en onzuiver toeneemt. Als het zo doorgaat zal het niet lang meer duren voordat de EO uitkomt waar de NCRV nu is. De NCRV is ook begonnen als een bijbelgetrouwe organisatie. In de statuten stond b.v. over de grondslag dat de bijbel werd beschouwd als het onfeilbare woord van God. Zo duidelijk staat het zelfs niet in de statuten en grondslag van de EO. Via een langzaam proces is de NCRV afgegleden. De EO is inmiddels dezelfde weg opgegaan.


Waarschuwingen van voormalige bestuursleden en medewerkers

Johan Frinsel

Oud bestuurslid, oud vice-voorzitter van het bestuur van de EO.
Frinsel is vele jaren directeur geweest van "Tot Heil des Volks":
"De EO is de weg van de NCRV opgegaan". Klik hier.

Feike Ter Velde
Vele jaren een bekende medewerker van de EO. Onder meer presentator van het programma "God veranderd mensen".
Klik hier

Meindert Leerling
Leerling is vele jaren medewerker geweest van de EO. Hij is voormalig kamerlid en fractievoorzitter van de RPF (nu gefuseerd met het GPV tot CU). Klik hier.


HOE HET SINDS 2007 VERDER IS GEGAAN.

Nieuwsbulletin nr. 21    (17-9-2008)

Zie de eerste punten van het nieuwsbulletin

 

ˇ         De emerging church in Nederland

ˇ         EO presentator Arie Boomsma. Ik heb geen antwoorden. God rookt een joint mee

ˇ         EO presentator Venderbos vaart mee in de GayPride parade

ˇ         Knevel uit twijfel

ˇ         Uitdragen van alverzoening op het Xnoizz Flevo Festival

ˇ         De EO maakt reclame voor Tibetaans Boeddhisme

ˇ         De identiteit van de EO. De 'ont-evangelisering' van de EO

ˇ        De decaan van Heverlee houdt een postmoderne toespraak

ˇ         Brian McLaren. Het kruis is slechte reclame voor God

ˇ         Een interview in het ND

ˇ         Van harte aanbevolen

ˇ         Excuses voor de trage beantwoording van de post

ˇ         Tenslotte nog dit: houdt moed
HOME