De Evangelische Hogeschool • De radicale koersverandering van de EH.
      De schokkende radicale breuk van de EH met de eigen gescbiedenis en grondslag.

 • Topnerd Tycho - de aanval van de theistisch evolutionisten op onze kinderen
      Over het kinderboek "Het geheime logboek van Topnerd Tycho". Het boek werd
      gelanceerd op een mede door de EH georganiseerd symposium.
      In het boek wordt theistische evolutie uitgedragen.

 • Een "Terzijde" van J.A. van Delden over de keuze van de onfeilbaarheid van de Schrift als grondslag van de EH.
     (Bron, Bijbel en Wetenschap, januari/februari 1999, nr. 209) Drs. van Delden is één van de vier initiatiefnemers van
     de Evangelische Hogeschool, hij is ook vele jaren directeur van de EH geweest.

 • Een "Terzijde" van J.A. van Delden over het gevaar van het uithollen van de onfeilbaarheid van de Schrift.
      (Bron, Bijbel en Wetenschap, juni/juli 1998, nr. 204)

 • Recensie van Ouweneels boek "De Schepping van God"
      Door drs. J.A. van Delden. Voormalig directeur van de Evangelische Hogeschool en maker van verschillende
      EO programma's over het onstaan van de aarde.


      HOME