Schepping, theistische evolutie • Oproep tot verzet tegen theistische evolutie
  Theistische evolutie en de dreigende ineenstorting van de reformatorische zuil
  1. Wat is theistische evolutie?
  2. Het is in strijd met de Schrift
  3. Symbolisch opvatten van Genesis 1 en 2.
  4. Ernstige gevolgen voor het gezag van de Schrift
  5. Overgang van orthodox naar vrijzinnig
  6. Wat gaat er binnenkort nog meer vallen?
  7. De les uit de geschiedenis
  8. Het einde van de reformatorische zuil
  9. De taktiek van de theistisch evolutionisten
  10. Oproep tot verzet

 • Nieuwsbulletin 28. Theistische evolutie en de ineenstorting van de reformatorische zuil
 • Een belangrijke aanvulling op nieuwsbulletin 28

 • Theistische Evolutie - Christenen tussen Wal en Schip + Door Gert-Jan van Heugten.

 • Topnerd Tycho. De aanval van de theistische evolutionisten op onze kinderen

 • Creationisten in de leeuwenkuil. Symposium Topnerd Tycho op de EH
  + Door Gert-Jan Heugten. Zie ook zijn site waaromschepping.nl

 • Bedroevend evolutiedebat
  + Door J.W. van Meerten. Naar aanleiding van Topnerd.

 • Forum C is niet neutraal

 • Ceck it out van Rene Fransen. Hard bewijs dat Forum C niet neutraal is.

 • Nieuwsbulletin nr. 24 over Schepping, theistischevolutie, Knevel, EO en Ouweneel
  + Toenemende acceptatie in evangelische kring van the´stische evolutie
  + Wat is eigenlijk the´stische evolutie?
  + In Genesis lezen we een ander verhaal
  + De the´stisch evolutionisten zitten met een probleem
  + De uitleg van Genesis 1,2 en 3
  + Ernstige gevolgen voor de Schriftvisie
  + Het is geschiedenis, maar toch ook weer niet. Dialectische theologie.
  + Er staat veel meer op het spel, hoe gaan de evangelische leiders reageren
  + Het is de emerging church die aan de oppervlakte komt
  + De gevolgen voor het verstaan van de zondeval
  + Het gevaarlijke pleidooi voor tolerantie
  + De diepere achtergrond. Niet langer evangelisch maar vrijzinnig
  + Het postmoderne standpunt van de EO: De EO heeft geen mening
  + De misleidende opstelling van de directie van de EO
  + De argumenten tegen de evolutietheorie staan nog recht overeind
  + De evolutie kerk, de evolutie politie en de evolutie maffia
  + Ontstaansagnostisme, het huidige standpunt van W.J. Ouweneel
  + Linken naar een aantal belangrijke documenten

 • Nieuwsbulletin nr 7, uit 2006, Ouweneel en Dekker

 • Recensie van Ouweneels boek "De Schepping van God"
  Door drs. J.A. van Delden. Voormalig directeur van de Evangelische Hogeschool en maker van verschillende EO programma's over het onstaan van de aarde.

 • De theologie en haar knieval voor het neodarwinisme"
  Door J.W. van Meerten. Dit is een uitgebreid artikel. Het is een reactie op theistisch evolutionistische opvatting van G. van den Brink (hoogleraar, Gereformeerde bond!). Maar het is meer dan dat. In het artikel wordt de gehele strijd over de opvatting van Genesis 1,2 en 3 door de eeuwen heen, binnen de Gereforemeerde gezindte besproken.

 • Hoe Tim Keller het fundament van het geloof ondermijnd
      Keller predikt theistische evolutie


  ENKELE ANDERE DOCUMENTEN

  Als Genesis 1,2 en 3 niet historisch zouden zijn


  HOME