T.B. Joshua

Een eerste beoordeling van T.B. Joshua
(A.P. Geelhoed, juli 2003)

De ingezonden brief van Panhuise
(Uitdaging, mei 2002)

Niet naar Nigeria - drs. R. van der Ven
Interview Nederlands Dagblad, 18 oktober 2003.

Genezen en weer ziek - J. Westerhof
Nederlands Dagblad, 18 oktober 2003.

Nigerian Pastors Take Stand Against Occult Leader
(J. Lee Grady, Charisma Magazine, December 19, 2001)

Famed Nigerian Faith Healer 'Dangerous tot the Body of Christ'
(J. Lee Grady, Charisma Magazine, October 02, 2002)

Clueless in Nigeria

Joshua Rebuke
Het Engelse origineel, door Bill Randles
Nederlandse vertaling, door Marc Verhoeven

"T.B. Joshua, zijn prediking en onderwijs"
DoorT.J. de Ruiter. (Bron: "Uitdaging", mei 2002, p.35.)
De Ruiter heeft een aantal preken van Joshua bestudeerd. Hij wijst op een aantal ernstige onbijbelse leerstelligen.

AANBEVOLEN - EEN ZEER GOED BOEK OVER JOSHUA
Dossier T.B. Joshua, Genezing in breder perspectief
door drs. R. van der Ven.
Uitg. Buijten & Schipperheijn Amsterdam, 2003; 152 blz., 15 euro

Joshua of Jesus?
Door H.E. van Zonneveld

HOME