H.J. Hegger

De dubbele boodschap van ds. H.J. Hegger

1.Wie is ds. Hegger?

2.Een vals evangelie, Hegger’s toemalige oordeel over het rooms-katholieke evangelie

3.Een kwestie van simpele logica

4.De grote ommekeer

5.Zijn argumenten voor het erkennen van de huidige paus als medechristen

6.Wat Hegger doet

7.Van polemiek naar dialoog, van confrontatie naar gesprek

8.Plotseling weer populair en in het centrum van de belangstelling

9.Zijn zwakke plek

10.Nog steeds bittere polemiek

11.De ernst van wat hij doet

12.Waarom dit gezegd moet worden

 

De grote omslag in het denken van ds. H.J. Hegger

Boekbespreking van Heggers boek 'Een in de levende Christus'
Door drs. K Exalto
Dit is het eerste boek waar de paradigmawisseling van H.J. Hegger duidelijk werd.

Mystiek voert (terug) naar Rome
Open brief van Mw. M. Peters aan ds. H.J. Hegger.
Mevrouw Peters is in een zeer orthodox rooms-katholiek millieu opgevoed. Haar moeder was een mystieke vrouw die zelfs visioenen kreeg. Mw. Peters vertelt over haar bekering, nadat ze het echte bijbelse evangelie had ontdekt. Ze keerde zich toen af van de valse rooms-katholieke leer (over de weg tot behoud) naar het ware evangelie. In de brief vertelt zij ds. Hegger dat God haar enige tijd na haar bekering liet zien dat zij zich niet alleen van de valse rooms-katholieke leer maar ook van de rooms-katholieke mystiek moest afwenden. Dezelfde mystiek waar ds. Hegger helaas na zijn bekering aan vast is blijven houden.

(Het is een indrukwekkend getuigenenis daarom heb ik het op de site gezet, alhoewel ik met haar van mening verschil waar ze spreekt over Watchman Nee en Oswald Chambers.)


Is de Paus een geliefde broeder? Hegger denkt van wel.
Een bespreking en weerlegging van deze bedenkelijke stelling.

HOME