Rene Fransen

Check it out
Dit is een grondige analyse van de door Fransen, in nauwe samenwerking met ForumC geschreven, leidraad voor het houden van groepsgesprekken met jongeren
Fransen beweert neutraal te zijn in de discussie over de schepping, maar hij is het niet. Bovendien valt hij ook de onfeilbaarheid en het gezag van de Bijbel frontaal aan.HOME