Tom de Wal

Bespreking het boek van de Wal. Jezus aanraken. Hoe ieder mens genezing kan ontvangen door Jezus aan te raken
Alle gebruikelijke argumenten voor de standpunten over genezing van pinkster en charismatische christenen worden besproken
De inhoudsopgave van de bespreking:
1. Wat is de hoofdboodschap van het boek?
2. Werkelijk van alle kwaal en ziekte
3. Zeven stappen naar genezing
4. Hij beweert dat elke ziekte wordt veroorzaakt door de satan
5. De Wal heeft oog voor de fasen in de verlossing
6. De wal heeft geen oog voor de verschillende perioden in de Bijbel
7. Het geringe resultaat van de hedendaagse genezingsbedieningen
8. Een verkeerde voorstelling van de situatie in het Oude Testament
9. Beweert dat genezing in de verzoening is
10. De word faith leringen van De Wal. Genezing over jezelf uitspreken
11. De heidense achtergrond van het word faith denken
12. Genezen de mensen bij de Wal?
13. Grote pastorale schade
14. Uit welke bron komt het onderwijs van De Wal?
HOME