Bijbelvertalingen. NBV. Parafrase.Parafrase vertalingen

De gevaren van parafrase vertalingen
Een parafrase vertaling verdient de naam vertaling niet.


De 'Nieuwe Bijbel Vertaling' (NBV)

Helaas is het nodig om ernstig te waarschuwen tegen de NBV. In de eerste plaats omdat, door de gevolgde vertaalmethode, de NBV vaak niet meer is dan een parafrase vertaling. Zie voor het bewijs hiervan het artikel van G. van den Brink. Nog een belangrijk punt van kritiek en zorg zijn de schriftkritische inleidingen die in de NBV boven de bijbelboeken zijn geplaatst. En zo zijn er nog enkele punten van kritiek.

Een literaire Groot Nieuws Bijbel
Door drs. G. van den Brink. (Externe link naar het ND.) Van den Brink toont in dit artikel aan dat de NBV niet gebruikt kan worden als een serieuze bijbel voor bijbelstudie. Hij concludeert dat de NBV eerder de opvolger van de parafrase vertaling 'Goed Nieuws Voor U' is dan van de NBG 51 vertaling.

Negen punten waarom de Nieuwe Vertaling niet aanvaardbaar is
Door L.M.P. Scholten

NBV beinvloed door de feministische vertaalideologie
Door L.M.P. Scholten

Inleidingen NBV beheerst door moderne theologie
Door L.M.P. Scholten

De ondeugdelijke fundamenten van de Nieuwe Bijbelvertaling
Door drs. Karel van Berghem. Een beoordeling van de NBV. In het bijzonder wordt aandacht gegeven aan aan de schriftkritische inleidingen die in de NBV staan.

2 Samuel 21 - een vergelijking tussen de NBV en de grondtekst
Door Jan Pieter van de Giessen
Een vergelijking van de NBV en de grondtekst van een Bijbelhoofdstuk. De afgelopen maanden zijn er veel kritieken geweest of de NBV nu wel een deugdelijke vertaling is of meer een parafraserende vertaling. De enige methode om hier nu achter te komen is om een willekeurig hoofdstuk te nemen en deze aan de hand van de grondtekst te vergelijken. Als keuze is genomen 2 Samuel 21 daar de schrijver toevallig net met een Bijbelstudie groep met dit hoofdstuk bezig was.

Link naar de site 'NBV Kritiek'

HOME