Bevrijdingsbedieningen

Nog in opbouw. Er zijn reeds enkele documenten geplaatst

De bevrijdingsbedieningen lijken (eind 2005) de nieuwste hype in de evangelische wereld te worden. Uiteraard kent de bijbel zelf de bevrijdingsbediening. In de bijbel wordt beschreven hoe de Here Jezus en de apostelen mensen die 'overweldigd' waren door boze geesten hebben bevrijd (Handelingen 10:38).

Helaas worden er vanuit de charismatische beweging (en met name vanuit de word-faith stroming) op dit gebied allerlei onbijbelse leringen gebracht. Voor die worden besproken eerst een aanbeveling van het boek "Bevrijdings-pastoraat", geschreven door Joost Verduin. Dit is naar mijn mening het beste Nederlandstalige boek op dit gebied dat beschikbaar is. Verduin spreekt vanuit een lange ervaring en hij heeft zeer nauwkeurig de bijbel onderzocht met het oog op de bevrijdingsbediening. Ik citeer uit het voorwoord: "Ik neem in het boek de Schrift aan als het absolute gezaghebbende Woord van God. Wat daarvan afwijkt - ook als het in dit boek staat - dient te worden afgewezen." Daar zeggen we amen op.

Gegevens van het aanbevolen boek van Joost Verduin
Bevrijdingspastoraat
Hulpverlening aan mensen die door demonen gebonden zijn.
Joost Verduin
ISBN 90-6067-871-0

De Cleansing Stream
Enkele goede engelstalige besprekingen van deze bevrijdingsbediening. Aan een Nederlandstalig artikel wordt gewerkt.

Derek Prince over vloek en zegen
Een gevaarlijke valse leer

Over de benen van mevrouw Prince
De occulte leer van Prince over zelfvervloekingen. (Lees de punten 10 t/m 13)

HOME