ForumCForumC - het belangrijkste intrument van de Nederlandse theistische evolutionisten
Zie speciaal punt 3 met het bewijs dat ForumC niet neutraal is. En punt 9, over de samenwerking van ForumC met vele orthodox reformatorische scholen.
1. Wat is ForumC?
2. Wat doet ForumC?
3. ForumC is niet neutraal in het debat om de schepping. Het bewijs.
4. Een frontale aanval op de onfeilbaarheid van de Schrift in het vormingsmateriaal van ForumC
5. ForumC doet alsof het om een bijzaak gaat
6. Het korte termijn doel van ForumC. Acceptatie.
7. De scheppingsverklaring van ForumC, een zeer misleidende verklaring
8. De strategie van ForumC - een overzicht
9. ForumC werkt officieel samen met vele reformatorische scholen. Een zeer ernstige situatie
10. De invloed van ForumC op de Evangelische Hogeschool
11. Conclusie

+"Check it out", hard bewijs dat ForumC niet neutraal is
   Een leidraad voor het houden van groepsgesprekken met jongeren. Geschreven in nauwe samenwerking met ForumC

+ Een oproep tot verzet tegen theistisch evolutionisme
  Zie punt 9, onder het kopje organisatie

+ ForumC en de creationisten
  Biedt ForumC een neutraal platform voor het gesprek over schepping en evolutie?
  Een grondig en systhematisch onderzoek door Jan van Meerten

Zie ook de pagina over schepping, evolutie en theistische evolutie, klik hier.

HOME

+