Zegenen


 • Zegenen - wat zegt de bijbel erover?
      Door A.P. Geelhoed


  De laatste jaren zijn er een aantal dwalingen op het gebied van zegenen naar voren gekomen:

 • Zegenend helpen
      De methode van Teo van der Weele. Hier wordt zonder deugdelijke bijbelse basis
      zegenen tot een centraal pastorale instrument gemaakt.

 • Vloek en zegen
      Dit is de titel van een boek van Derek Prince. Prince is een word-faith leraar.
      Prince gooit de oude en de nieuwe bedeling door elkaar en leert
      dat woorden (zegeningen en ook vloeken) een soort magische werking hebben.

 • De word-faith leraren
      Deze leraren kennen een magische kracht toe aan woorden. Ondermeer aan zegenen en vloeken.


  Wees voorzichtig met zegenen onder handoplegging!

 • Wat mij overkwam in een doopdienst in een naburige Berea gemeente

  HOME 1
  HOME 2