taizé

De troebele wei van Taize
Door S.C. Bax


Taize is een onderdeel van de oecumenische beweging. Men aanvaardt een ieder die zich christen noemt als medechristen, ongeacht wat men gelooft. Zelfs voor andere religies staat men open. Zoals b.v. ook een interfaith gelovige als Henri Nouwen dat doet. Ze hebben een mystieke visie op religie. Ze denken dat via de mystieke ervaringen van elke religie God is te bereiken. Het gaat hen niet om de Christus der Schriften, het gaat om een 'christuservaring'. Allen verenigen zich op basis van valse spirituele ervaringen. Alles in Taize is er op gericht om die mystieke ervaringen te bereiken. (Zie het artikel "De bijbel over geloof, gevoel,ervaring en mystiek" waarin de ware bijbelse en de valse spiritualiteit wordt beschreven)

HOME