Meditatie, mystiek, gnostiek, contemplatief christendom

De contemplatieve beweging in het licht van de Bijbel, het mystieke christendom, mystieke technieken
Lectio divina, Jezus gebed, contemplatief gebed,enzovoort

De gevaarlijkste aanval op het bijbelse christendom, de mystieke visie op religie

De bijbel over geloof, gevoel, ervaring en mystiek

Komt meditatie voor in de bijbel?

Please Contemplate This
T.A. Mcmahon
In dit arikel brengt Mcmahon de infiltratie van het rooms-katholieke mystieke denken en mystieke technieken in de evangelische wereld in kaart.

De troubele wei van Taizé
Een artikel van J.C. Bax over Taizé

De EO en Taizé

The mindless mysticism of madame Guyon

De nieuwe levenswandel, de weg naar beoefening van het geestelijke leven  
Boekbespreking van het boek van Richard Foster door A.P. Geelhoed. Dit boek is één van de voornaamste kanalen waardoor de rooms-katholieke mystiek de evangelische wereld binnen gedrongen is.

Henri Nouwen - zijn mystieke heilsweg

Bespreking van "Crisis in Mannelijkheid" van Leanne Payne.
Door J.C. Maljaars.
Een uitgebreide analyse en weerlegging van het gedachtengoed van Payne. Op zorgvuldige wijze, en grondig onderbouwd, worden de gnostische achtergronden van het denken van Payne aangetoond. Deze bespreking geeft naast een analyse van het denken van Payne tegelijktertijd een introductie in het gnostieke denken. Ook geeft deze studie veel belangrijke achtergrondinformatie voor de discussie over "vrouwelijkheid-mannelijkheid" die tegenwoordig wordt gevoerd. (Genderidentity)

Mystiek voert (terug) naar rome
Open brief van Mw. M. Peters aan ds. H.J. Hegger, het eerste deel

Centrerend gebed, contemplatief gebed, repetitief gebed


Mindfulness - een Bijbelse beoordelingHOME