DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN IN DE EVANGELISCHE WERELD<b></big>

DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN
(Eerste serie uit het jaar 2000)

 

Dit is de serie van het jaar 2000. Voor recente nieuwsbulletins klik hier

In het rapport "Wat is er aan de hand in de evangelische wereld?" worden allerlei zorgelijke ontwikkelingen in de evangelische/reformatorische wereld besproken. Het rapport is afgerond in december 1999. Sinds die tijd hebben de ontwikkelingen niet stilgestaan. In deze rubriek wordt regelmatig bijgehouden hoe de zaken zich verder ontwikkelen.

Waar ik in de nieuwsbulletins verwijs naar de studie gebruik ik de afkorting "Wat is..".

Klik de onderstaande data aan voor het bijbehorende nieuwsbulletin.Nieuwsbulletin van 1 april 2000

 • De EO en Taizé 1
 • De EO en Taizé - het vervolg
 • Ds W. Dekker over opstanding en hemelvaart
 • Ouweneel wil bepaald geen aanhanger van de wijsbegeerte der wetsidee genoemd
       worden
 • Navigator Boeken gaat gewoon door met het uitbrengen van nieuwe boeken van Leanne
       Payne
  Nieuwsbulletin van 21 april 2000
 • Kuitert over Ouweneel
  Nieuwsbulletin van 10 mei 2000

 • Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie (EA) in dienst bijeen
 • Het binnendringen van de historische schriftkritiek in de evangelische wereld
  Nieuwsbulletin van 30 mei 2000

 • Heverlee levert zichzelf over aan de Neo-evangelicals
 • Drie stappen voorwaarts en daarna twee stappen terug - de taktiek van W.J. Ouweneel
  Nieuwsbulletin van 2 aug. 2000

 • De EO schrapt het woord "protestant" uit de statuten
 • De coördinator jongerenactiviteiten van EO's Ronduit-club en de kardinaal
 • De kardinaal belooft een aflaat
 • Voortgaande charismatisering
  Nieuwsbulletin van 2 okt. 2000

 • W.J. Ouweneel spreekt zich opnieuw uit over de Schriftvisie
 • Het belangrijkste boek sinds jaren is recent verschenen.
      Evangelicalism Divided - A record of the Crucial Change in the Years 1950 to 2000

  Nieuwsbulletin van 30 dec. 2000

 • Touched by an angel
 • Het programma "ManVrouw" van de EO, "Het is hier geen bijbelstudie"
 • Het gezag van de bijbel staat onder zware druk in de orthodox reformatorische kerken
 • De antithese tussen evangelical en vrijzinnig wordt verder afgebroken.
      De situatie in Amerika
 • Kardinaal Ratzinger verklaart dat er geen behoud is buiten de Rooms-katholieke Kerk
 • Een nieuw voorbeeld van W.J. Ouweneel's fascinatie voor het esoterische en occulte
 • Ouweneels tegenstanders maken volgens hem telkens weer een eenvoudige denkfout
 • Het gebruik van schriftkritische handboeken binnen evangelicale theologische opleidingen
 • Zal de bijbelgetrouwe schriftvisie standhouden?


  HOME