Kwasizabantu (Erlo Stegen)Helaas is het nodig om tegen deze organisatie (en tegen Erlo Stegen) te waarschuwen. De organisatie vertoont ernstige sektarische kenmerken. Er zijn te veel getuigenissen van machtsmisbruik door de leiders om deze als 'laster' aan de kant te kunnen schuiven. Het gaat om goed onderbouwde verhalen. Daarnaast steunt men in de organisatie te veel op (bedenkelijke) bovennatuurlijke boodschappen. Ook wordt de boodschap van de genade ondergesneeuwd door de prediking van de wet. Precies de twee dingen die me ook opgevallen waren in de door Kwasizabantu uitgegeven Nederlandstalige brochures. Te noemen valt ook nog de nadruk op het belijden van zonden aan een zielzorger. Die nadruk is onbijbels en moet wel tot misbruik leiden, wat dan ook inderdaad, volgens vele getuigenissen, is gebeurd.

De internationale site
Ga naar de Nederlandstalige afdeling.
Deze homepage is geopend door een groep voormalige leidinggevenden, medewerkers en aanhangers van de Zuid-Afrikaanse zending en haar europese afdelingen, die een verdere samenwerking met de zending niet meer met hun geweten voor God en mensen in overeenstemming konden brengen.

KSB-alert Nederland

Erlo Stegen zou moeten opstappen
Artikel uit het Reformatorisch Dagblad. Verslag van interview met Ds. Bram Krol over Kwasizabantu.

Prof. Johan Malan over Kwasizabantu
Ik heb prof. Malan om zijn mening gevraagd. Dit was zijn antwoord.

Ds. Anton Bosch over Kwasizabantu
Ik heb ds. Anton Bosch om informatie gevraagd. Tegelijkertijd had een ander om informatie gevraagd. Dit is wat hij haar (en mij) schreef.

Van sprookje tot nachtmerrie.
Door: Drs. Wilco Sliedrecht, arts. Zijn getuigenis. Heel verhelderend.HOME
Zie ook de onderwijssite.