Hier zijn drie citaten: 

 

“Om opnieuw helder zicht te krijgen op de God van de Bijbel … moeten we terug naar het denken (dat wil zeggen naar de joodse wortels) van de van de vroege nieuwtestamentische periode van de gemeente van Christus” (p. 14, wat tussen haakjes staat heb ik er bijgezet)

 

“We hopen dat dit boek helpt om het zicht op de diepte van Gods reddingsplan te herstellen, zodat de gelovigen opnieuw hun plaats dat plan kunnen innemen” (p. 17)

 

“Een van de kernpunten van dit boek is dan ook dat deze Joods-Hebreeuwse context voor christenen van cruciaal belang is om een dieper inzicht te krijgen in de woorden die Jezus sprak over de periode van de laatste dagen” (p.14)