Topnerd Tycho – de invasie van een orthodox protestantse school

 

Dit is deel 1 van de bespreking van de inhoud van “Het geheime dagboek van Topnerd Tycho”.

 

1.      De kern van het verhaal samengevat

 

Het verhaal speelt zich af op een basisschool. De oom van leerling Tycho komt een gastles verzorgen. Tijdens de les beweert oom Jeroen dat de aarde 13,4 miljard jaar oud is. Dat stuit op verzet bij sommige ouders. Zij protesteren bij meester Jan Jaap. Ze wijzen hem er op dat dit tegen de letterlijke lezing van Genesis 1 en 2 ingaat. Kort daarna komt de moeder van één van de kinderen een gastles over paardrijden geven. Ze wijkt onaangekondigd af van haar onderwerp en begint haar les met een verdediging van de letterlijke lezing van Genesis 1 en 2.

 

Ondanks de verontwaardiging van sommige van de ouders gaat de onderwijzer door met het ruimte geven aan evolutionisten. Er volgt een gastles van een docent aardrijkskunde, die net als oom Jeroen vertelt dat de aarde miljarden jaren oud is.

 

Na de boodschap dat de aarde 14,4 miljard jaar oud is, neemt oom Jeroen de volgende stap. Hij verkondigt de biologische evolutietheorie als een feit. Het leven is volgens hem spontaan ontstaan. Daarna hebben zich alle andere levensvormen door het proces van evolutie uit die ene eerste levend cel ontwikkeld, inclusief de mens. Dat staat, volgens oom Jeroen zo vast als een huis.

 

De kinderen zijn in verwarring. Wie heeft er nu gelijk? Hebben de oom en de aardrijkskunde lerares gelijk of hebben de ouders, die geloven in een letterlijke schepping, gelijk? De leerkracht komt op het idee om de kinderen het zelf uit te laten zoeken. Uitzoeken wie er gelijk heeft. Ze gaan het “onbevooroordeeld” onderzoeken. Voor dat onderzoek neemt hij de kinderen mee naar Naturalis. Dat is een museum dat gericht is op het uitdragen van het evolutie verhaal. Na dit “onbevooroordeelde” onderzoek zijn Tycho en veel kinderen overtuigd van de juistheid van de evolutie. Tot slot laat de leerkracht een vrijzinnige predikant de klas toespreken. De dominee  legt de kinderen uit dat je Genesis 1 en 2 niet letterlijk moet nemen.

 

2.      Wat het boek in feite beschrijft is de invasie van een orthodox christelijke school door het theistisch evolutionisme

 

Het is een realistisch scenario. Dit is uit het leven gegrepen.

 

Het is een orthodox christelijke school want, zoals uit het verhaal blijkt, geloven veel ouders in de letterlijke schepping. Ook de moeder van Tycho. De meeste ouders hebben bewust voor de school gekozen omdat de school orthodox christelijk was. Als de ouders protesteren, zeggen ze dingen als: “Ik ben geschokt, ik dacht dat dit een christelijke school was, ik dacht dat ik mijn kinderen hier met een gerust hart naar toe kon sturen.” (p.45)

 

De kinderen weten niet beter dan dat God de hemel en de aarde heeft geschapen in zes dagen. Zo stond het in hun kinderbijbel, zo hebben ze het thuis gehoord, in de kerk, tijdens de catechisatie, op school. En plotseling is daar de oom van Tycho, die vertelt dat het allemaal anders is dan het hun altijd is verteld. Met dat verhaal komen de kinderen thuis, de ouders schrikken. Sommige hebben de moed op te protesteren. Ze zijn verontwaardigd.

 

Wat opvalt is de volledige afwezigheid en passiviteit van het bestuur van de school. Het bestuur dat de grondslag van de school moet bewaken. Niemand doet wat, terwijl de leerkracht zijn leerlingen keer op keer blootstelt aan evolutiepropaganda. Het enige tegengeluid dat de kinderen horen is dat van een moeder. Die gebruikt een deel van haar gastles over paarden voor een verdediging van de schepping in zes dagen. De leerkracht komt niet op het idee om haar eens een volledige les te geven om het creationisme te verdedigen. Vooral het optreden van de leerkracht is buitengewoon kwalijk. Hij moet toch ook de grondslag van de school hebben gekend.

 

We zien dat de geestelijke leiders: de leerkracht, de directeur van de school, het bestuur en tenslotte ook de dominee capituleren voor het evolutieverhaal. Alleen enkele ouders verzetten zich. Daar gaat het volgende punt over.

 

3.      Totale minachting voor de orthodoxe christelijke ouders

 

Een van de verbijsterende dingen in het boek is de minachting voor de ouders van de kinderen. Zij hebben hun kinderen onderwezen dat God de wereld in zes dagen geschapen heeft en dat God eerst Adam en toen Eva schiep. En dat er een letterlijke zondeval was.

Ze hebben bewust gekozen voor een orthodox christelijke school. En tot hun verbijstering wordt er plotseling iets onderwezen wat het fundament onder hun orthodox christelijke geloof op fatale wijze aantast. Dat voelen ze goed aan.

 

Oom Jeroen (Cees Dekker) vindt het allemaal prima. Wat heeft hij met de ouders te maken of met hun geloof? En wat heeft hij te maken met de grondslag van de school? Hij heeft in de meester Jan Jaap een gewillige medeplichtige gevonden. Zij hebben geen enkel respect voor afspraken (voor de grondslag van de school). En geen enkel respect voor de diepste religieuze overtuigingen van de ouders. In het boek wordt de spot gedreven met ouders met een eenvoudig schriftgeloof, waardoor ze de Bijbel gewoon nemen zoals het er staat en met creationisten. Dat is het onderwerp van het volgende artikel.

 

4.      Het boek schets een goed beeld van wat de theisten zullen doen met de orthodox  christelijke scholen

 

Het boek schetst een realistisch scenario. Dit gebeurt op de orthodox christelijke scholen als de theitisch evolutionisten binnen kunnen komen. 

 

De theistisch evolutionisten zijn al bezig met het infiltreren van de orthodox reformatorische scholen. Ze hebben zich verzameld in de ForumC organisatie. Die organistie zegt dat ze neutraal is in de discussie tussen theistisch evolutionisme en de opvatting van de letterlijke schepping. Maar dat is niet waar. Het is een typisch geval van wolven in schaapskleren. De organisatie richt zich speciaal op de leerkrachten. Onder het mom van nadenken over geloof en wetenschap, wordt het theistisch evolutionisme gepromoot.

 

Voor informatie over ForumC, www.toetsalles.nl/ForumC.index.htm

HOME