Een bespreking van hoofdstuk 27 uit Robin de Ruiters boek "dertien satanische bloedlijnen"

 

Ik heb een willekeurig hoofdstuk uit de Ruiters boek genomen als illustratie van de speculatieve manier waarop hij te werk gaat. In het hoofdstuk doet hij allerlei beweringen. Ik bespreek hoe hij die beweringen probeert te onderbouwen.

 

De titel van het hoofdstuk is "Jozef Mengele en het illuminati mind control programma".

 

Wat beweert hij?

 

1.      Er is een uiterst geheim programma met de naam "Monarch Total Mind Control Programma".

Dit programma is het fundament van een eeuwenoude plan om de gehele mensheid in een wereldomvattende slavenstaat te dwingen. Het 'monarch-programma' is een garantie voor absolute geheimhouding van de plannen die tot de wereldwijde dictatuur van de antichrist moeten voeren" (231)

 

Kommentaar

 

Blijkbaar werkt het programma niet goed want de absolute geheimhouding van de plannen is mislukt want Robin de Ruiter is volledig op de hoogte.

 

Hij geeft op deze plaats geen bewijs voor het bestaan van het programma. Dat probeert hij later wel te doen voor enkele onderdelen van het programma.

 

2.Het monarch programma maakt gebruik van indringende en excessieve mind control methoden om zo mensen tot robots te vormen. Deze menselijke robots - monarchslaven - zijn, zonder het zelf te weten, onderworpen aan 'controllers' die deel uitmaken van de illuminati. De monarch slaven worden ingezet in de hoogste kringen van regeringen, kerken, wetenschappelijke, financiŽle en opvoedkundige instituten en vele andere organisaties om het leven van burgers te beÔnvloeden De illuminati zorgen ervoor dat de door hen op hoge positie geplaatste menselijke robots hun werk doen zonder de geheime plannen prijs te geven. Iedereen begrijpt dat een zwakke schakel het systeem fataal zal kunnen worden. Zonder deze monarchslaven zal er geen nieuwe wereldorde kunnen komen" (231)

 

Kommentaar

 

Hij beroept zich op voor deze informatie op een persoonlijk interview met Cisco Weeler. De dochter van, zo beweert hij, een van de leiders van de ontwerpers van het Monarch programma.

Eťn getuige bewijst niets. Dat heeft geen bewijskracht. En hoe was het gesteld met de geestelijke gezondheid van deze vrouw? Hij heeft haar blijkbaar ook niet persoonlijk geÔnterviewd De interviewer was Waye Morris.

 

En hij verwijst naar serie over mind control, deel 22. (CKLN-FM Mind Control series, deel 22, Reyerson Polytichnical University, Ontario)

 

Voor de mogelijkheid dat de ene mens de andere tot een robot kan maken die, zonder het te weten, een door anderen bepaald programma kan uitvoeren is geen enkel wetenschappelijk bewijs. Dit kan simpelweg niet volgens de huidige wetenschappelijke inzichten.

 

3.      Jozef Mengele (de nazi-arts) heeft een belangrijk rol gespeeld bij de ontwikkeling van het Monarch programma (232) Na de oorlog is Jozef Mengele in het geheim naar Amerika gevlogen (233)

 

 

Kommentaar

 

Een bron: een persoonlijk interview met een slachtoffer van Mengele die door hem zou zijn geprogrammeerd in een Duits concentratiekamp. Zij beweerde dat ze naar Amerika was gesmokkeld en dat Mengele daar verder was gegaan met haar te behandelen.

De Ruiter geeft geen naam, geen enkel detail. Dit is absoluut niet te kontroleren. Het hele verhaal rust opnieuw op een enkele vermeende ooggetuige. En de vraag is opnieuw, hoe betrouwbaar is deze getuige.

 

Alle informatie over Joseph Mengele die in de pers zijn verschenen wordt verder afgedaan als disinformatie. Dit ook weer zonder enig bewijs. Vanuit hun samenzweringswereldbeeld worden bij de bekende samenzweringsleraren alle informatie die niet in hun theorieŽn past afgedaan als disinformatie van de door de illuminatie gecontroleerde pers.

 

4.      Met het Monarch programma kan men de psyche van de mensen in verschillend persoonlijkheden onderverdelen (234). De volledige programmering van elke monarchslaaf voert men uit op basis van een traumatische ervaring (234).

 

Kommentaar

 

In de voetnoten verwijst hij naar boeken van slachtoffers, en over slachtoffers, van extreem geestelijk en lichamelijk geweld waarin wordt beschreven hoe ze onder druk van het geweld verschillende andere persoonlijkheden ontwikkelden.

 

Het klopt dat onder grote psychische druk mensen alternatieve persoonlijkheden kunnen ontwikkelen. Daar is redelijk veel bewijs voor.

 

Er is echter geeft geen enkel bewijs dat iemand die zo in alternatieve persoonlijkheden is gesplist tot een bepaald gedrag geprogrammeerd zou kunnen worden. De Ruiter geeft daar geen bewijs voor.

 

Hij verwijst naar een boek over de meervoudige persoonlijkheid stoornis. Daar wordt echter niets over de mogelijkheid van programmeren geschreven.

 

9        Elke alter (elke nieuwe persoonlijkheid) krijgt van de programmeurs een unieke persoonlijke code toebedeeld. Deze code kan men op elk willekeurig activeren. Zodra men een bepaalde code doorgeeft wordt de voorgeprogrammeerde alter geactiveerd en neemt deze het commando over. (235)

 

Kommentaar

 

Geen enkel bewijs wordt gegeven. We moeten het allemaal op het woord van de Ruiter zelf geloven.

 

In de psychologie en de psychiatrie is informatie bekend over het meervoudige persoonlijkheids syndroom. Uit de literatuur over deze gevallen is bekend dat de mensen die hier last van hebben zo gestoord zijn dat ze onmogelijk in normale functies in de maatschappij kunnen functioneren. Terwijl Robin de Ruiter beweert dat de tijdens traumatische ervaringen geprogrammeerde monarchslaven overal op topfuncties in de maatschappij actief zijn. Ieder die ervaring heeft met zwaar getraumatiseerde mensen, speciaal met degenen die meervoudig persoonlijkheden hebben ontwikkeld, weet dat dit onzin is.

 

 

10    De binnen het monarchprogramma voorkomende alters zijn gebonden aan de vooraf geprogrammeerde paden. Zouden ze toch proberen buiten de hun toegewezen omgeving te treden dan zullen ze hun programmeurs, valkuilen, doolhoven tunnels en demonen tegenkomen. (236)

 

Kommentaar.

 

Wel ja. Hun programmeurs is nog te begrijpen. Maar wat bedoelt de Ruiter met valkuilen, doolhoven en tunnels. De Ruiter slaat hier nu echt wartaal uit. Dit is puur effect bejag. Hij heeft het ook over demonen die ze tegen zullen komen als ze zich niet aan hun programma houden.

 

Opnieuw geen enkele bewijs.

 

11. Geprogrammeerde monarchslaven vind je in alle geledingen van de maatschappij terug (236)

 

Kommentaar

 

Opnieuw geen enkel bewijs

 

12.   Volgens diverse monarchslaven is het gebruikelijk dat het programma op kinderen van o tot zes jaar wordt toegepast (236)

 

Kommentaar

 

Er is om te beginnen geen bewijs voor het bestaan van het programma dus al helemaal niet voor deze bewering. Hij verwijst naar twee andere boeken. Dat is een methode die de samenzweringsmensen vaak toepassen. Verwijzen naar elkaars boeken om iets te bewijzen.

 

13.   De oorspronkelijke en belangrijkste foltering om het geheugen van een kind voor altijd te splijten voerde Mengele hoofdzakelijk uit op een Californische luchtmachtbasis. In de hal waren†† duizenden klein kooien opgestapeld tot aan het plafonds. De kooien waren net groot genoeg om er een baby in op te sluiten. Er bevonden zich gemiddeld twee- tot drieduizend babies. (274)

 

Kommentaar

 

Weer slechts een ooggetuige.

 

 

14.   Onder de monarchslaven bevonden zich ook veel artiesten en filmsterren. Marilyn Monroe was b.v. een monarchslavin die van haar persoonlijkheid was beroofd (242)

 

Kommentaar

 

Geen enkel bewijs wordt gegeven

 

 

15.   Jimi Hendrix was zonder twijfel een monarch slaaf (243)

 

Kommentaar

 

Eerst beweert de Ruiter dat het gebruik van spiegels van cruciaal belang is bij de programmering van monarch slaven. Als iemand zijn huis vol spiegels hangt is dat een aanwijzing dat hij of zij een monarch slaaf is. (242)

 

Hij geeft geen enkel bewijs voor de stelling dat spiegels van cruciaal belang zijn. Hij geeft wel een logische reden waarin ik de logica niet kan ontdekken: "De slaven zien duizenden spiegelbeelden in hun innerlijk". Omdat Jimmi Hendrix in een lied zong over een kamer vol met spiegels waar hij ooit in leefde is dat voor de Ruiter genoeg reden om te zeggen "de titel van de song - room of mirrors - laat er geen enkele twijfel over bestaan dat Jimi Hendrix een monarchslaaf was"

 

Omdat van Marilyn Monroe bekend was dat ze veel spiegels ophing is dat ook een bewijs dat zij een monarchslaaf was.

 

16.   John F. Kennedy en zijn broer, Marilyn Monroe, Maarten Luther King, John Lennon, prinses Diana en vele anderen werden om het leven gebracht door een als moordenaar, hitman, geprogrammeerde monarchslaven (244)

 

Kommentaar:

 

Geen enkel bewijs wordt gegeven. Maar de Ruiter weet het allemaal

 

Conclusies

 

De Ruiter vertelt hier een fantastisch verhaal waar hij geen deugdelijk bewijs voor geeft. Soms beroept hij zich op een enkele ooggetuige. In het ene geval een anonieme en in het andere geval heeft hij haar zelf niet geÔnterviewd Je kunt zulke fantastische verhalen niet baseren op een enkele vermeende ooggetuige.

Soms verwijst hij naar indirecte bronnen, naar boeken van andere samenzweringsaanhangers. Dat wordt in deze kringen vaak gedaan, om iets te bewijzen verwijst men over en weer naar elkaars boeken. Directe bronnen worden bijna niet gegeven.

 

Juridisch, historisch, wetenschappelijk en voor het gezond verstand is er geen enkel deugdelijk bewijs.

 

Daar komt nog bij dat zijn verhaal over het programmeren van getraumatiseerde mensen, die daarna ingezet worden op hoge posities in de maatschappij volstrekt in strijd is met alle wetenschappelijke informatie over het functioneren van zwaar getraumatiseerde mensen.

 

Ik heb me moeten dwingen om de fabels van deze fantast serieus te onderzoeken. Er is alle reden om te twijfelen aan de geestelijke gezondheid van de Ruiter, als hij tenminste zelf gelooft in al zijn fabels. Met absolute zekerheid spreekt hij in het boek over allerlei geheimen. Hij weet precies hoe het allemaal in elkaar zit. Geen spoortje van twijfel. Dit is megalomaan, dit grenst aan een geestesziekte.

 

Ik heb hierboven slechts ťťn hoofdstuk geanalyseerd maar hetzelfde kan voor de andere hoofdstukken gedaan worden met hetzelfde resultaat. Ik heb een hoofdstuk genomen zodat ieder die dit leest weet wat de werkwijze van de Ruiter is.