"De kerk verklaart dat de sacramenten ....
heilsnoodzakelijk zijn voor de gelovigen"


Een letterlijk citaat uit:

De Katechismus van de Katholieke Kerk:
Pagina 258 (Nederlandse vertaling),
Punt 1129.


Recent, ongeveer 15 jaar terug, is er een nieuwe officiele katechismus uitgebracht door de Rooms-katholieke Kerk. (Een katechismus is een boek waarin de leer, veelal in de vorm van vraag en antwoord, wordt uiteengezet.) Deze nieuwe katechismus is bedoeld voor de gehele wereldkerk. In de Katechismus wordt ronduit verklaard dat de sacramenten (doop, biecht) heilsnoodzakelijk zijn. Heilsnoodzakelijk, dat wil zeggen dat ze noodzakelijk zijn voor het heil, voor het behoud. Zonder doop en biecht haal je volgens de Rooms-katholieke Kerk de hemel niet.