De enorme invloed van de liederen op de sfeer in de gemeente

Het invoeren van het zingen van opwekkingsliederen leidt automatisch tot het ontstaan van een charismatische sfeer. De liederen zijn immers bedoeld als aanbiddingsliederen, aanbidding dan in de zin van de onbijbelse charismatische invulling van dat woord (voor dat laatste zie het artikel over aanbidding).

Je raakt er door gericht op contemplatie, trance, God ervaren, wegzweven, uit je dak gaan. Kortom de onbijbelse wijze van aanbidden.

De bijbelse spiritualiteit is gericht op geloof en gehoorzaamheid. De onbijbelse charismatische spiritualiteit is gericht op God ervaren en daar op wegzweven. Het uiten van je liefde op een emotionele wijze wordt gezien als het hoogtepunt van het geestelijk leven. (Een liefdeslied zingen voor Jezus)

Met name via de liederen is de charismatische sfeer in veel gemeente gaan domineren.

De enige manier om een gemeente te reinigen van en te bewaren voor een charismatische sfeer is het drastisch terugbrengen van het zingen van Opwekkingsliederen.  Nog beter is het om de bundel geheel te weren.

Met het toestaan van het zingen van Opwekkingsliederen (het worshipgebeuren) wordt een paard van Troje een gemeente binnengehaald. Het zal de harten van de jeugd meevoeren. En na enige tijd de sfeer in een gemeente volledig veranderen.Voor meer informatie over het onderwerp, klik hier.
Home - naar de startpagina.