Til me op, til me op.

 

Lied 581 – Opwekkingsbundel

 

Ik wil heel dicht bij U zijn,

als een kind bij de vader op schoot.

Ik wil heel dicht bij U zijn

dat is de pelk waar ik hoor.

 

Til me op, neem mij in uw armen.

Til me op, houdt mij dicht tegen u aan.

Til me op, ik wil U omarmen.

Til me op en laat mij niet meer gaan.

 

Draag mij door het diepe water,

Waar ik zelf niet meer kan staan

In uw armen ben ik veilig,

Wanneer U mij draagt,

Als ik niet verder kan gaan.

 

Ik mag heel dicht bij U zijn,

als een kind bij de vader op schoot.

Ik mag heel dicht bij u zijn;

dat is de plek waar ik hoor.

 

En u tilt mij op, neemt mij in uw armen.

En u tilt mij op,

houdt mij dicht tegen U aan.

En u tilt mij op

en laat mij niet meer gaan.

 


1.  “Op schoot bij God zitten?”

 

 De bijbel gebruikt dit beeld niet. God heeft ons lief, maar wij zitten niet bij de Vader op schoot.

 

Wij knielen voor de Vader (Efeze 3:14), letterlijk, wij buigen ons in aanbidding voor Hem neer.

 


2.  Til me op, til me op

 

Dit wordt in het lied gebeden. Dit verzoek wordt aan God gedaan. Men wil opgetild worden. Men zit blijkbaar op dat moment nog niet op de schoot van de Vader, maar men wil daar wel zijn. Daarom wordt God gevraagd: Til me op, zet me op uw schoot, neem me in uw armen.

 

Het is duidelijk dat er, zoals zo vaak in de moderne liederen, om een ervaring wordt gebeden, om een aanraking van Gods liefde. Men wil op schoot gezet en door God omhelsd worden. Dat wil men ervaren. Ook dit lied gaat uit van de zogenaamde “aanrakingstheologie”.

 

Mensen hebben het moeilijk, maar als God ze optilt en omhelst gaat het weer. Men wil weer “wat” ervaren om door te kunnen gaan, in plaats van in geloof te wandelen, in plaats van in geloof te staan op het woord van God.

 

(Zie de studie “De bijbel over geloof, gevoel, ervaring en mystiek” Klik hier)

 

Dit lied sterkt het geloof niet, het is een gebed om een ervaring, om een gevoelservaring.

 


3. Wat moet ik me bij dit alles voorstellen?

 

Als je bidt “til me op, zet me bij u op schoot, omhels me” waar bidt je dan konkreet om? Kun je me dat uitleggen. Dit is de vraag die ik aan verschillende leiders van zangteams uit enkele gemeenten heb gesteld. Op die vraag heb ik geen antwoord gekregen. Een van de zangleiders vertelde zelfs dat dit een favoriet lied van haar was, maar ook zij wist geen uitleg te geven.

 

Hier blijkt het anti-rationeel karakter van deze mensen. Er wordt gewoonweg niet nagedacht over de inhoud van wat men zingt. Als het maar goed voelt.

 


4. God en de ziel die elkaar omhelzen

 

Dit beeld is wel bekend uit de mystieke literatuur. Daar heeft het te maken met de ervaring van eenwording tussen de ziel en God.

 

(Zie de studie “De bijbel over geloof, gevoel, ervaring en mystiek”, Klik hier. Zie speciaal het hoofdstuk over de Hooglied mystiek)

 

 

5. Infantilisering

 

God zegt tegen ons:

·        Staat in het geloof, weest manlijk, weest sterk  (1 Kor. 16:13)

·        Wandelt (Kol. 2:6)

·        Weest krachtig in de genade (2 Tim. 2:1)

·        Weest krachtig in de Here (Efeze 6:10)

·        Legt af, doet aan (Kol. 3:5-11)

 

God wil dat we krachtig zijn in de genade, dat we staan in het geloof. Een baby of peuter moet telkens opgetild worden.  Door dit lied wordt een hele gemeente terug gebracht tot het niveau van geestelijke babies. Een hele gemeente die in een lied tot God roept en smeekt: “til me op, til me op”.

 


6. Een miskenning van de positie van de gelovige

 

In de bijbel staat dat de Here nabij is. “De Here is nabij” (Filp. 4:5) Dat hebben wij niet te willen, daar hoeven we niet om te bidden, de bijbel verklaart dat dit zo is, of je dat nu voortdurend in het gevoel ervaart of niet. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest wonen zelfs in ons (Galaten 2:20; Joahnnes 14:17, etc). Kan de Here nog dichter bij zijn dat dat? Waar slaat dit “ik wil heel dicht bij U zijn” en dit verzoek om op schoot gezet en omhelsd te worden dan op? Het bloed van Jezus heeft ons dichtbij gebracht (Efeze 2:13).