"Geliefden, daar gij het nu van tevoren weet,

weest op uw hoede"   (2 Petrus 3:17)

 

Nieuwsbulletin nr. 5         (17-11-2005)

 

 

 

Het boek Deceived on Purpose

 

Eind vorig jaar is een belangrijk boek uitgekomen. Het heeft als titel 'Deceived on Purpose - The New Age Implications of the Purpose-Driven church." (Doelgericht misleid - de New Age implicaties van de doelgerichte gemeente.)

 

De schrijver is Warren Smith. Hij was voor zijn bekering diep betrokken bij de New Age Beweging. Daardoor is hij goed op de hoogte van het newage denken en van alles wat in die beweging gebeurt. Met deze kennis las hij Doelgericht Leven, tot zijn schrik ontdekte hij allerlei New Age invloeden in het boek. Wat hij vond heeft hij opgeschreven.

 

Ik wil ieder die de Engelse taal beheerst aanraden om dit boekje te lezen. Het is een dun boekje. Een pocket van 211 bladzijden. Alles wat Warren zegt is goed onderbouwd met verwijzingen en citaten. Dit zijn de gegevens van het boek. Deceived on Purpose, Warren Smith, Mountain Stream Press, ISBN 0-9763492-0-5. (Het is b.v. te bestellen, zonder creditcard, via www.bol.com )

 

Er wordt gewerkt aan een Nederlandse uitgave. Het kan nog wel enige tijd duren voordat die gereed is. Intussen heeft  Marc Verhoeven toestemming gekregen van de schrijver om te vertalen. Het is mogelijk om de vertaalde hoofdstukken bij Marc Verhoeven aan te vragen. Zijn internetadres is:  verhoevenmarc@skynet.be . Het voorbehoud is wel dat deze hoofdstukken momenteel niet op het internet mogen worden geplaatst en dat ze ook niet voor massale verspreiding mogen worden gedrukt.

 

Drs. Karel van Berghem, emeritus baptistenpredikant, heeft een Nederlandstalige samenvatting van het boek gemaakt. Die is te vinden op zijn site: http://www.oncedelivered.org . Broeder van Berghem heeft een  boekje over Doelgericht Leven en Rick Warren geschreven. Het bestaat uit twee van zijn brochures.

 

Rick Warren en de National Pastors Conference

 

Warren heeft vorig jaar (2004) gesproken op de 'National Pastors Conference'. Tijdens deze conferentie werd aan yoga en contemplatief gebed gaan. Voorafgaande aan de samenkomst waarin Rick Warren sprak konden de deelnemers kiezen uit een aantal activiteiten waaronder  'Gebedsoefeningen in contemplatief gebed' en 'Stretching en yoga. Klik hier voor het dagprogramma van de conventie.

 

Warren ziet geen kwaad in het contemplatieve christendom. Hij beveelt immers zelf in Doelgericht Leven contemplatieve gebed aan, klik hier. 

 

Ken Blanchard toch uitgenodigd

 

Ken Blanchard heeft toch gesproken tijdens de grote conferentie over leiderschap. Voor informatie over Blanchard, zie punt 1 van nieuwsbulletin nr. 2 en punt 1 van nieuwsbulletin 4.

 

Het contemplatieve christendom is een grote hype in Amerika

 

Het is eigenlijk meer dan een hype. In het woord hype zit de gedachte van een kortstondige rage en dat is het contemplatieve christendom zeker niet. Het is veeleer een al vele tientallen jaren geleidelijk opkomende vloed. In Nederland begint de invloed nu ook snel toe te nemen. De boeken van de contemplatieve auteurs worden vertaald en uitgegeven.

 

Er is een goede Amerikaanse site die deze hype op de voet volgt. De site van Lighthouse Trails Research Project - Exposing Contemplative Spirituality.

 

Nieuwe artikelen

 

Ik wil in het bijzonder wijzen op een bespreking van Ouweneels boek "MEER GEEST in de gemeenten", geschreven door A. Nijburg, M.A. 

 

Doelgericht leven blijft de grootste hype maar daarnaast komt er een nieuwe hype op, de zogenaamde bevrijdingsbedieningen. Een bekende bevrijdingsbediening is de Cleansing Stream. Er staat een bladzijde met enkele linken naar goede Engelstalige informatie over de Cleasing Stream op mijn site.

 

Broeders bidt ook voor ons

 

“Broeders bidt (ook) voor ons”  (2 Thess. 5:25)

 

Zelfs de apostel Paulus vroeg geregeld om voorbede. Hoeveel te meer hebben wij het dan niet nodig dat we ondersteund worden in gebed. Als u achter de boodschap en bedoeling van mijn site kunt staan dan wil ik u vragen om voorbede. Er woedt geregeld een felle geestelijke strijd rondom de sites en daardoor ook rond mij en mijn gezin. Gebed om bescherming en gezondheid. Gebed om genade voor de voortzetting van het werk. Er staan nog enkele belangrijke onderwerpen op het programma, onder meer de genezingsbedieningen. In geestelijk werk gaan de dingen zelden zomaar vanzelf.

 

"Want wij hebben niet te worstelen tegen vlees en bloed, maar tegen de   .. boze geesten .. bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken.. ook voor mij …"  (Efeze 6:10-20)

 

"Een ieder die bidt ontvangt" (Mattheus 7:7) Let wel, er staat “een ieder”. Laten we niet verslappen in de gebeden. Het is niet tevergeefs. God is getrouw.

 

Tenslotte nog dit: houd moed

 

Sommigen dingen moeten gebeuren. Ze zijn aangekondigd in de bijbel.

"eerst moet de afval komen"  (2 Thess. 2:3)

"Ziet toe, weest niet verontrust, want dat moet geschieden" (Matth. 24:6)

 

Daarom wees niet verontrust. Het loopt bij God niet uit de hand.

"en hun woord zal voortwoekeren als de kanker … en toch staat ongeschokt het hechte fundament Gods met dit merk: De Here kent de zijnen, en Een ieder, die de naam des Here noemt breke met de ongerechtigheid" (2 Tim. 2:17,19)

"en de poorten der hel zullen haar, dat is de gemeente, niet overweldigen" (Matth. 16:18)

 

Wat te doen?

 

"houd vast wat gij hebt opdat niemand uw kroon neme" (Openbaring 3:11)

"houd u buiten het bereik van de onheilige holle klanken" (1 Tim. 6:20)

"verkondig het woord, dring er op aan, gelegen of ongelegen"  (2 Tim. 4:2)

"blijft gij echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten volle" (2 Tim. 4:5)

"zie ik mij genoodzaakt (u te schrijven) met de vermaning om tot het uiterste te strijden voor het geloof dat eenmaal de heiligen overgeleverd is. Want er zijn zekere mensen binnen geslopen …" (Judas :3,4)

 

Jezus komt terug

 

"Nog een korte tijd en Hij die komt zal er zijn" (Hebr. 10:37)

"Want het heil is ons nu meer nabij dan toen wij tot het geloof kwamen" (Rom. 13:11)

 

O what a day that shall be

When my Jesus I shall see

 

Een hartelijke groet,

 

Ary Geelhoed

 

Discernmentsite http://www.toetsalles.nl

Onderwijssite http://www.internetbijbelschool.nl