Nieuwsbulletin 28.      (13-3-2013)

 

Theďstische evolutie en de dreigende ineenstorting van de reformatorische zuil

 

Sinds enkele jaren is de opvatting van de theďstische evolutie aan een opmars begonnen in orthodox reformatorische kring. Aanvaarding van deze leer heeft zeer ernstige gevolgen. Het bedreigt op den duur de gehele reformatorische zuil. Vandaar deze oproep tot verzet tegen het uitdragen en tolereren van deze leer in bijbelgetrouwe kring.

 

In de oproep worden de volgende punten besproken

 

1.      Wat is theistische evolutie?

2.      Het is in strijd met de Schrift

3.      Symbolisch opvatten van Genesis 1 en 2

4.      Ernstige gevolgen voor het gezag van de Schrift

5.      Overgang van orthodox naar vrijzinnig

6.      Wat gaat er binnenkort nog meer vallen

7.      Een les uit de geschiedenis

8.      Het einde van de reformatorische zuil

9.      De taktiek van de theistisch evolutionisten

10.  Een oproep tot verzet

 

Dit is de link naar de oproep: http://www.toetsalles.nl/htmldoc/oproep.htm. Als u problemen hebt met de linken in het artikel, dan raad ik u aan om het artikel via de startpagina van de site www.toetsalles.nl te lezen. 

Hieronder volgt een gedeelte van punt 9.

 

De theďstisch evolutionisten zijn doelgericht bezig om hun standpunt binnen bijbelgetrouwe kringen uit te dragen. In Amerika hebben de theďstisch evolutionisten zich georganiseerd. Onder meer in de BioLogos organisatie. Ze zien het als hun missie om het theistisch evolutionisme in bijbelgetrouwe kringen uit te dragen. Dat doen ze door conferenties, door de uitgave van literatuur, ze zijn zelfs bezig met het maken van onderwijsmateriaal waarin de letterlijke schepping naast theďstische evolutie wordt onderwezen. En ze ondersteunen wereldwijd christenen en christelijke organisaties die dezelfde visie hebben.  

Hun invloed is al merkbaar in Nederland. Zo heeft BioLogos recent financiele steun toegezegd aan de Nederlandse organisatie ForumC. ForumC ontvangt 70.000 euro "om de discussie over schepping en wetenschap te verbeteren". Het feit dat BioLogos ForumC financieel steunt, geeft een duidelijke aanwijzing in welke richting de discussie zal gaan. Het is immers de doelstelling van BioLogos om de verspreiding van theistisch evolutionisme te bevorderen. BioLogos geeft alleen subsidies aan organisaties die bijdragen aan dat doel. In de lijst van sprekers van ForumC, die je kunt boeken "voor kerk, school en studentenvereniging", staat dr. René Fransen. Fransen heeft een boek geschreven waarin hij theďstische evolutie verdedigd (IV). 

ForumC zal de komende twee jaar twee congressen over “schepping en evolutie” organiseren, bedoeld voor predikanten en voorgangers. Op basis van deze bijeenkomsten wordt er materiaal ontwikkeld voor jeugdgroepen in kerken, klik hier. Zie hoe doordacht en gepland de theďstisch evolutionisten te werk gaan. Ze richten zich op de predikanten en de jeugd.

 

Een persoonlijk woord 

Tot zover het onderwerp van dit nieuwsbulletin. Het vorige nieuwsbulletin is twee jaar geleden verstuurd. Dat het zolang heeft geduurd voor er weer een nieuwsbulletin kwam, komt deels vanwege mijn zwakke gezondheid, die me vaak uitschakeld. En deels omdat ik aan het schrijven van bijbelstudiemateriaal voorrang heb gegeven. Maar de ontwikkelingen rondom theďstische evolutie zijn zo ernstig dat ik toch gemeend heb deze oproep te moeten schrijven. Als u het belang ziet van wat ik, via de nieuwsbulletins en de toetsalles site, doe, mag ik dan om uw voorbede vragen? Speciaal voor de gezondheid. Rest mij tenslotte om ook deze nieuwsbrief weer af te sluiten met een aansporing om, te midden van alle stormen, de ogen op de Heer gericht te houden. 

+ Tenslotte nog dit: houdt moed

 

Sommigen dingen moeten gebeuren. Ze zijn aangekondigd in de Bijbel.

"eerst moet de afval komen" (2 Thess. 2:3)

"Ziet toe, weest niet verontrust, want dat moet geschieden" (Matth. 24:6)

 

Daarom weest niet verontrust. Het loopt bij God niet uit de hand.

"en hun woord zal voortwoekeren als de kanker … en toch staat ongeschokt het hechte fundament Gods met dit merk: De Here kent de zijnen, en Een ieder, die de naam des Here noemt breke met de ongerechtigheid" (2 Tim. 2:17,19)

"en de poorten der hel zullen haar (dat is de gemeente) niet overweldigen" (Matth. 16:18)

 

Wat te doen?

 

"houd vast wat gij hebt opdat niemand uw kroon neme" (Openbaring 3:11)

"houd u buiten het bereik van de onheilige holle klanken" (1 Tim. 6:20)

"verkondig het woord, dring er op aan, gelegen of ongelegen" (2 Tim. 4:2)

"blijft gij echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten volle" (2 Tim. 4:5)

"met de vermaning om tot het uiterste te strijden voor het geloof dat eenmaal de heiligen overgeleverd is. Want er zijn zekere mensen binnen geslopen …" (Judas :3,4)

 

Jezus komt terug.

 

"Nog een korte tijd en Hij die komt zal er zijn" (Hebr. 10:37)

"Want het heil is ons nu meer nabij dan toen wij tot het geloof kwamen" (Rom. 13:11)

 

O what a day that shall be

When my Jesus I shall see

 

Een hartelijke groet,

 

Ary Geelhoed

 

Discernmentsite: www.toetsalles.nl

Onderwijssite: www.internetbijbelschool.nl