Leerstellingen die het gezag van de Bijbel handhaven

 

De leer over de Bijbel is afkomstig uit de Bijbel. De Bijbel leert allerlei dingen over zichzelf. Deze leringen worden in de ‘positive only’ beweging meestal niet onderwezen en verdedigd.

 

1.     Waar gaat het om?

 

+ Het gaat om de woordelijke inspiratie van de Bijbel.

Gods Geest heeft de menselijke schrijvers op zo’n manier geleid, dat ze precies hebben neergeschreven wat God door hen heen wilde zeggen (2 Tim. 3:16; 2 Petrus 1:21). Daarbij maakte God gebruik van hun persoonlijkheid en omstandigheden. De inspiratie maakt de Bijbel tot het letterlijke woord van God.

 

Voor meer uitleg over de inspiratie van de Bijbel, zie deze Bijbelstudie: http://www.honderdbijbelstudies.nl/de-leer-over-de-bijbel/42-de-inspiratie-van-de-bijbel/

 

+ Het gaat ook om de onfeilbaarheid van de bijbel

Alles wat de Bijbel zegt klopt, komt overeen met de werkelijkheid.

 

Zie deze Bijbelstudie: http://www.honderdbijbelstudies.nl/de-leer-over-de-bijbel/43-de-onfeilbaarheid-van-de-bijbel

 

+ Het gaat om de begrijpelijkheid van de Bijbel

 

De Bijbel is begrijpelijk. We kunnen daarom elkaar aanspreken op de Bijbel. Daarom kun je zeggen: “Zo is het, de Bijbel zegt het, kijk maar, hier staat het.”

 

Zie deze Bijbelstudie: http://www.honderdbijbelstudies.nl/de-leer-over-de-bijbel/47-de-bijbel-is-begrijpelijk

 

+ En het gaat om het Sola Scriptura beginsel

 

Sola scriptura betekent alleen de Bijbel. Wat we geloven halen we alleen uit de Bijbel. We toetsen alles aan de Bijbel (Hand. 17:11). En als het niet op de Bijbel gebaseerd is, verwerpen we een lering, een ervaring of een gebruik.

 

Zie deze Bijbelstudie: http://www.honderdbijbelstudies.nl/de-leer-over-de-bijbel/46-wat-we-geloven-moeten-we-alleen-op-de-bijbel-baseren

 

 

2.     Waarom is dit belangrijk?

 

De Bijbel heeft gezag omdat de Bijbel het onfeilbare woord van God is. In de Bijbel is God aan het woord, de woorden van de Bijbel zijn door de Heilige Geest, bij monde van de menselijke schrijvers, uitgesproken (Hand. 1:16; 3:18,21). We hebben als mensen naar God te luisteren en we moeten Hem op zijn woord geloven. We moeten ons onderwerpen aan het Woord van God. Daarom moeten we alles geloven wat de Bijbel ons voorhoudt en alles gehoorzamen wat de Bijbel ons opdraagt.

Als je niet gelooft dat de Bijbel het letterlijke woord van God is, dan hoef je, je er ook niet aan te houden. Als je niet gelooft dat de Bijbel onfeilbaar is, dan kun je bepaalde gedeelten negeren. Als je meent dat de Bijbel niet duidelijk is, en dat ieder er zijn eigen verhaal in leest, dan kun je zelf uitkiezen wat je er in wilt lezen. Dan kun je de Bijbel ‘eigenmachtig’ uitleggen (2 Petrus 1:20). Dan kun je elkaar niet meer op de Schrift aanspreken. Dan kun je niet meer met gezag het woord verkondigen en zeggen: “Zo is het, zo moet het, dit zegt de Schrift.”

 

Alle vier de dingen die hierboven zijn genoemd over de leer over de Bijbel, zijn nodig om het gezag van de Schrift te handhaven. Christenen die één of meerdere van deze dingen verwerpen zijn vrijzinnig in hun bijbelopvatting. Een vrijzinnige christen is een christen die zich onttrekt aan het absolute gezag van de Bijbel. Die zich daar onder uit wurmt.

 

Omdat alles valt en staat met het gezag van de Schrift, hebben traditionele evangelische christenen deze vier punten altijd verdedigd. Maar de ‘positive only’ christenen doen dat niet. Die vinden het juist negatief, en een vorm van letterknechterij, als je strijdt voor de juiste leer over de Bijbel. 

 

De meeste evangelische christenen weten tegenwoordig niets meer van deze zaken

 

Vooral als ze in een ‘positive only’ gemeente zijn opgegroeid. Ze weten meestal niet eens wat het verschil is tussen de bijbelvisie van een bijbelgetrouwe orthodoxe gelovige en een vrijzinnige of een postmoderne christen. Het ligt buiten hun belevingswereld.

 

Neem bijvoorbeeld de baptisten.

 

Het Baptisten Seminarium is de voorgangersopleiding van de Unie Baptisten. Deze opleiding is inmiddels volledig postmodern geworden, ook in hun Schriftopvatting[1]. In die geest worden de toekomstige voorgangers opgeleid. Het gewone gemeentelid heeft het niet door. Totdat er predikanten van de opleiding de gemeenten binnenkomen. En omdat ze zelf de leer over de Schrift niet goed kennen, zullen ze niet begrijpen wat hun overkomt, zullen ze niet doorhebben dat deze voorgangers niet meer gezond zijn in de leer. 

 [1] Zie dit artikel over het Baptisten Seminarium. Het gaat over de huistheoloog van het Baptisten Seminarium en daardoor ook over het seminarie zelf: www.toetsalles.nl/htmldoc/McClendon.htm en ook dit artikel : www.toetsalles.nl/htmldoc/alarm.baptisten.htm