Inleiding

Het bijbelse christendom wordt langs verschillende wegen aangevallen. Denk b.v. aan de schriftkritiek die nog steeds zijn duizenden verslaat. Een andere en veel subtielere aanval is het invoeren, in de evangelische en de orthodox-reformatorische wereld, van de mystieke visie op religie. De aanval via de mystiek is moeilijk te onderkennen omdat deze gepaard gaat met een soort superspiritualiteit, met prachtige ervaringen en (bedrieglijke) tekenen. Het gevolg is dat er langzamerhand van binnenuit in bijbelgetrouwe kringen een paradigmawisseling plaats heeft. Een vervanging van de bijbelse visie op religie door de mystieke.