(Het document kan ook in pdf worden gelezen en gedownload

https://www.toetsalles.nl/pdf/gering.resultaat.pdf)

 

Het geringe resultaat van de hedendaagse genezingsbedieningen

 

Charismatische christenen beweren vaak  dat met de komst van de pinksterbeweging, en later de charismatische beweging, God is begonnen met het herstel van de genezingsbediening in de gemeenten. Maar er is één groot probleem. Bij deze genezingsbedieningen geneest bijna niemand.

 

1. Iedereen weet het

 

Iedere christen die langere tijd in het hart van de pinksterbeweging heeft verkeerd, weet dat er zo goed als niemand geneest. Meestal zwijgt iedereen daar over, maar soms geven vooraanstaande leiders uit de pinkster en charismatische beweging dit zelf toe. Ik zal drie van hen citeren.

 

2. Vooraanstaande pinksterleiders erkennen het

 

+ Ben Hoekendijk, pionier van stichting Opwekking

 

De eerste is Ben Hoekendijk. Hoekendijk is tientallen jaren één van de meest vooraanstaande leiders van de Nederlandse pinkster- en charismatische beweging geweest. Hij was oprichter en vele jaren de leider van Stichting Opwekking. Dat is de stichting die de bundel met de Opwekkingsliederen uitgeeft en die onder meer jaarlijks de grote conferentie met pinksteren organiseert (Vroeger in Vierhouten, nu elders).

 

In het door Hoekendijk geschreven boek "Op zoek naar Balans" vertelt hij dat hij met duizenden zieke mensen gebeden heeft en hij erkent dat er slechts een enkeling genas. Hij spreekt daarover op bladzijde 41 van het boek. (Ben Hoekendijk, Op zoek naar Balans, uitgeverij Gideon, 1986, ISBN 9060673840, p 41).

 

Ik citeer: "Er was een tijd, zo'n twintig jaar terug, dat wij onze tent opzetten in een stad en het spandoek met 'Jezus redt en geneest' er bovenop hingen … Net als zij (William Branham, Tommy Hicks, Oral Roberts en T.L. Osborn) liet ik de zieken voor het podium langs komen en legde ik ze de handen op …. Honderden, ja duizenden hebben we zo de handen opgelegd en gebeden voor genezing. Er gebeurden enkele opmerkelijke genezingen …."

 

Hier hebben we zwart op wit het getuigenis van voormalig pinksterleider Ben Hoekendijk. Hij heeft met duizenden mensen gebeden en “er gebeurden enkele opmerkelijke genezingen”. Zet de duizenden zieke mensen af tegen de enkeling die genas. Hij geeft hier toe dat het gebed met de zieken nauwelijks resultaat had. Er genas slechts een enkeling.

 

Alhoewel hij voor duizenden gebeden heeft en er slechts een enkeling genas, heeft hij toch jarenlang met de boodschap rondgetrokken dat Jezus geneest. Hij hing, zoals hij vertelt, zelfs een spandoek op de evangelisatietent met de tekst "Jezus redt en geneest." Hij verkondigde in die jaren dat genezing in de verzoening is, dat houdt in dat we vanwege de dood van Jezus recht hebben op genezing en dat het de wil van God is om iedere zieke te genezen. 

 

+ Robert Menzies

 

De tweede getuige is Robert P. Menzies. Menzies is opgegroeid binnen de pinksterbeweging. Hij is zendeling en heeft, evenals zijn vader, les gegeven aan pinksterbijbelscholen. Zij kennen de pinksterbeweging van binnenuit. Hij heeft in samenwerking met zijn vader het boek "Geest en kracht - de theologie van de pinksterbeweging" geschreven. De Nederlandse uitgave is verschenen in 2005. Het is niet zomaar een boek. Het is mede uitgeven door de VPE, door de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten in Nederland. Het logo van de VPE staat in het boek en er staat een aanbeveling op de achterzijde van Peter B. Sleebos, de toenmalige voorzitter van de VPE. Hij noemt de schrijver "één van de betere pinkstertheologen". 

 

In het boek erkent Menzies dat er slechts incidenteel iemand geneest. In het hoofdstuk over genezing stelt hij een vraag die hij daarna gaat beantwoorden. De vraag luidt: "Hoe kan de genezing die God schenkt nu geworteld zijn in de verzoening als dat zo onzeker is en we het zo beperkt en incidenteel ervaren?" (p. 177). Hij erkent hier letterlijk dat in de praktijk genezing in de pinkstergemeenten onzeker is. Niet zomaar onzeker, hij zegt: "zo onzeker". En hij erkent dat genezing (zelfs in pinksterkringen!) slechts "beperkt en incidenteel" wordt ervaren. Let vooral op het woord incidenteel. Als iets slechts incidenteel voorkomt, dan komt het slechts heel af en toe voor.

 

Daar heeft Menzies het moeilijk mee omdat hij, net als vele anderen, heeft geconstateerd dat de werkelijkheid niet overeenkomt met de pinksterleer over genezing. Hij had geconstateerd dat genezingen onzeker zijn en slechts incidenteel voorkomen, terwijl die volgens de pinksterleer niet onzeker zouden moeten zijn. Hier worstelt hij mee. In het boek tracht hij een verklaring te geven voor deze grote kloof tussen leer en werkelijkheid. Maar intussen erkent hij wel dat er slechts weinigen genezen.

 

+ Martin Koornstra

 

Ik wil nog een derde getuige aanvoeren en wel Martin Koornstra. Koornstra erkent ook dat er weinig mensen genezen. Het verbijsterende is dat hij dit in zijn voorwoord voor het boek “Jezus aanraken, hoe iedereen kan genezen door Jezus aan te raken” van Tom de Wal doet. Ik citeer: “ … een boek over goddelijke genezing is spannend omdat er op dit moment in Nederland slechts kleine percentages genezing ontvangen door gebed. De praktijk staat (nog) ver af van de bediening van Jezus” (p. 9)

Koornstra erkent dat er slechts kleine percentages genezing ontvangen. En zelfs dat is nog overdreven. Wat Menzies en Hoekendijk hebben gezegd, komt meer overeen met de werkelijkheid. Ben Hoekendijk sprak over “enkele … genezingen” en Menzies over “beperkt en incidenteel”.

 

Ik heb de getuigenissen van Hoekendijk, Menzies en Koornstra uitgekozen omdat ze het hebben opgeschreven. Je kunt zelf controleren dat ze dit werkelijk gezegd hebben.

 

3. Vijftig jaar genezingssamenkomsten in Middelburg

 

De voorbije vijftig jaar zijn alle bekende pinkster genezingsevangelisten in Middelburg langs gekomen. Waaronder Karel Hoekendijk, Johan Maasbach en Jan Zijlstra. Walcheren is een besloten klein gebied, de evangelische- en pinksterchristenen kennen elkaar. Jan Zijlstra is minstens twee keer in Middelburg langs gekomen. Telkens een volle sporthal met vele zieke mensen. Als er werkelijk vele zieken waren genezen dan zou dat rond zijn gegaan in de gemeenten. Maar dat is niet gebeurd.  

 

4. Als er al genezingen zijn, wat voor genezingen zijn het dan?

 

Als je naar getuigenissen luistert van mensen die bij pinkstergenezers zijn genezen, dan blijkt het vaak om klachten te gaan die medisch niet of moeilijk vast te stellen zijn. Lage rugpijn, hoofdpijn, reumatische klachten, gewrichten die op slot zaten. Of het gaat om zaken als  bekkeninstabiliteit, posttraumatische spierdystrofie en dergelijke. Een christen die arts is, heeft onderzoek gedaan naar deze getuigenissen. Het bleek dat het bij deze genezingen meestal gaat om ziekten waarvan bekend is dat de psyche er een grote invloed op heeft.

Dit is het artikel dat hij er over heeft geschreven, klik hier: www.internetbijbelschool.nl/htmldoc/teeuw.htm .

 

Zelfs als getuigenissen worden vermeld, als er video’s van zijn, is het maar de vraag of de genezing blijvend is of werkelijk plaats heeft gevonden.

Het vroegere EO programma Netwerk heeft een keer onderzoek gedaan naar genezingen die door Johan Zijlstra waren vermeld op de site van zijn gemeente. Het onderzoek concentreerde zich op de Alblasserwaard. Ze konden aan de hand van de site van Johan Zijlstra vier mensen vinden. Netwerk heeft contact met hen gezocht. Het bleek dat bij twee van hen de klachten weer terug waren gekomen. Een ander meldde dat ze nooit genezen was geweest. Klik op deze link:  www.internetbijbelschool.nl/htmldoc/zijlstra-leonie.htm

 

Een tijdje geleden is in charismatische kringen het verlengen van ongelijke benen of armen een hype geweest. Dat is wel heel ver verwijderd van de praktijk van Jezus die alle kwaal en alle ziekte genas. Blindgeborenen, verlamde mensen, doven.

 

Zelfs als maar 1 procent van alle zieken waar de pinkstergenezers in de voorbije jaren voor hebben gebeden, zou worden genezen, dan zouden er inmiddels honderden, zo niet vele duizenden mensen in Nederland moeten zijn die wonderbaarlijk genezen zijn van bijvoorbeeld aangeboren blindheid, doofheid, dwarslaesies, suikerziekte, hartkwalen, kanker, downsyndroom, aids, MS, ALS, enzovoort. Genezen van medisch vastgestelde ziekten en handicaps. Genezen van het ene moment op het andere, want dat gebeurde bij Jezus en de apostelen. Maar die honderden, die duizenden, zijn er niet. Er zijn wel mensen incidenteel genezen, maar dat gebeurt in elke kring waar mensen tot God bidden.

 

5. T.L Osborn, Holland Wonder

 

Osborn is de man die in de jaren vijftig van de vorige eeuw de Nederlandse Pinksterbeweging een grote boost heeft gegeven.

 

Hij heeft in 1958 Nederland bezocht en daar een genezingscampagne gehouden in Den Haag. Er was een enorme toeloop, op sommige avonden waren er wel tegen de honderduizend mensen verzameld op het Malieveld. Dit trok de aandacht van de seculiere pers. Een journalist kreeg de opdracht om verslag te doen. Hij was met name geinteresseerd in de genezingen. De journalist is naar een samenkomst gegaan. Hij meldt dat er tienduizenden mensen aanwezig waren. Er stonden aan de rand van het gebied een aantal tenten waar zieke bedlegerige mensen werden ondergebracht. Dus mensen aan wie duidelijk te zien was dat ze ziek waren. De journalist had post gevat bij deze tenten om te zien wat er met deze zieke en gehandicapte mensen zou gebeuren. Zoals keer op keer bij dit soort gelegenheden door neutrale waarnemers wordt gemeld, werd er die avond onder de zieken in de tenten niemand plotseling genezen. Ondanks alle ‘geloof’, ondanks stappen in geloof. De vader van een jong meisje dat verlamde benen had, zette haar ‘in geloof’ overeind om te staan, waarna ze ineen zakte. Er genas in de tenten niemand, ondanks alle gebeden, ondanks urenlange prediking van Osborn.

Lees het hartverscheurende verslag, klik hier: www.internetbijbelschool.nl/htmldoc/osborn-hw.htm.

 

En toch werd er in kringen van de Nederlandse pinksterbeweging over deze samenkomsten gesproken als “Holland Wonder”. Omdat er onder de meer dan  honderduizend bezoekers een enkeling getuigde van genezing.  Maar genezing van wat voor ziekten? Blindgeborenen die zagen, verlamde mensen die weer konden lopen? Of waren het weer ziekten die medisch niet of moeilijk te constateren zijn of ziekten met een hoog psychogeen karakter?

 

6. Nog meer verhalen die niemand vertelt

 

Lees ook het verslag van Joni Earecksen over haar bezoek aan een gebedsgenezer, toen zij genezing van haar verlamming (dwarslaesie) zocht. Wat zij beleefde en waarnam, toen ze een genezingsbijeenkomst van de vorige eeuw zeer bekende pinkstergenezeres Kathryn Kuhlman bezocht, klik hier: www.internetbijbelschool.nl/htmldoc/joni.htm 

 

Of lees het verhaal over het EO programma “Op zoek naar een wonder”. (https://nl.wikipedia.org/wiki/Op_zoek_naar_een_wonder )

De EO had zeven mensen uitgekozen die allemaal een medisch geconstateerde aandoening hadden. Waaronder besmetting met hiv en multiple sclerose (MS).Met die mensen zijn de programmamakers op reis gegaan naar de bekende charismatisch genezers. Niemand van hen genas, klik hier: www.internetbijbelschool.nl/htmldoc/nieuwsbul11.htm#5 .

 

Ik wijs nog een keer op het onderzoek dat de actualiteiten rubriek Netwerk heeft gedaan naar genezingen door Zijlstra, in de Alblasserwaard, klik hier: www.internetbijbelschool.nl/htmldoc/zijlstra-leonie.htm

 

7. Hoe komt het dat christenen toch telkens weer in dit soort genezers geloven?

 

Dat heeft verschillende redenen.

 

+ Het komt door de effectieve ‘propaganda’

 

Er wordt door eenzijdige berichtgeving een valse voorstelling van zaken gegeven. De incidentele genezing die wel plaats heeft, wordt breed uitgemeten en telkens weer naar voren gebracht. Over de duizenden mensen die niet genezen zijn, wordt gezwegen.

 

 

+ Er wordt soms gelogen en overdreven

 

Er wordt door sommigen bewust gelogen of overdreven over genezingen. Zo worden christenen misleid.

 

Een voorbeeld. Ik was bevriend met een broeder die in Middelburg samenkomsten voor Karel Hoekendijk had georganiseerd. Hoekendijk bad voor de zieken. Hij bad voor een man met gehoorproblemen.

Later las mijn vriend in een christelijke blad het verslag dat Hoekendijk had geschreven over de samenkomsten in Middelbug. Hij beweerde dat er een dove was genezen. Mijn vriend kende de man van gezicht en zocht hem op. Het bleek dat de man alleen slecht hoorde met zijn rechter oor. Het gehoor in het slechte oor was niet verbeterd. Er was niets gebeurd, maar Hoekendijk beweerde dat er een dove was genezen. En alle pinkstergelovigen die het artikel lazen, zeiden: Zie je wel, Jezus geneest.

 

Dit is in het verleden vaak gedaan. Er worden wonderen vermeld. Als je vraagt waar die genezen mensen zijn, dan blijft het stil.

 

Een voorbeeld is wat vermeld wordt in het al genoemde artikel uit het RD, waar onderzoek is gedaan naar genezingswonderen die zouden hebben plaatsgevonden bij Jan Zijlstra. Ze vonden vier mensen waarvan op de site van de gemeente van Zijlstra werd geclaimd dat ze genezen waren. Twee waren teruggevallen, hun kwaal was teruggekeerd. Eén vertelde nooit genezen te zijn. Zie dit artikel uit het RD. “Vragen bij de genezingsclaim Zijlstra.”

https://www.internetbijbelschool.nl/htmldoc/zijlstra-leonie.htm. Het artikel vertelt over het genezingsdrama van Leonie, een meisje van 13 jaar.

 

+ Het grote effect van de enkele genezing

 

Een enkele genezing maakt blijkbaar meer indruk dan de vele honderden mensen die niet genezen. “Ze zijn zelf genezen, ze kennen iemand die genezen is, dus moet het waar zijn.”

 

Een oude broeder die ik persoonlijk heb gekend, was in zijn jeugd genezen na gebed. Een pinksterbroeder had met hem gebeden. Na zijn genezing geloofde hij het pinksterverhaal over genezing. Het moest waar zijn, hij had het immers zelf beleefd en de pinksterbroeder gaf allerlei bijbelteksten om zijn boodschap te ondersteunen. Zijn hele verdere leven is hij blijven verkondigen dat Jezus de zieken geneest. Als voorganger van een kleine pinkstergemeente bad hij voor vele zieken, niemand genas van het ene moment op het andere, maar hij bleef volhouden dat Jezus alle ziekten heeft gedragen en dat wij die daarom niet meer hoeven dragen. Niets kon zijn overtuiging schokken, hij had het immers zelf beleefd.

 

+ Een normale genezing een wonder noemen

 

Sommige christenen maken mee dat na gebed zijzelf of anderen sneller en vollediger genezen zijn dan de dokter als prognose had gegeven. Ze zijn medisch behandeld voor de ziekte, ze hebben het normale genezingsproces doorgemaakt. Het was geen genezing van het ene moment op het andere, zoals we die in de Bijbel zien. Bovendien, het ging slechts om een prognose. Een prognose is niet absoluut zeker. Maar toch zien ze dit als bevestiging dat ‘genezing in de verzoening is’.

 

+ Naar de andere kant kijken, de werkelijkheid negeren

 

Ik heb van enige afstand kunnen volgen wat er in een kleinere pinkstergemeente gebeurde. De gemeente was in de jaren vijftig ontstaan. Een aantal van de gemeenteleden werd ouder, telkens werd er iemand van hen ernstig ziek. Daarop kwam de gehele gemeente in actie. Er werd gebeden, er werd genezing geclaimd, er werd geloofd, maar uiteindelijk stierf de zieke. Dit was de reactie: Iedereen zweeg er over en ze gingen weer verder met het gewone gemeenteleven. Een tijd later werd er weer iemand ziek en begon het allemaal opnieuw. Ik ken een gezin uit die gemeente waarvan twee van de vijf kinderen op jeugdige leeftijd zijn overleden, één door kanker en één door een hartkwaal.

 

+ Een psychologische reden

 

Zieke mensen willen de charismatische genezingsleer geloven omdat ze zo graag beter willen worden. Het is een boodschap die zieke mensen willen horen. Een boodschap die aansluit bij hun diepe en soms wanhopige verlangen naar gezondheid.

 

Het is daarom niet moeilijk om, zoals Zijlstra deed, sporthallen vol te krijgen als je zieke mensen hoop geeft op genezing. Ook een occulte genezeres als Jomanda, die in de jaren negentig bekend was, kreeg hiermee een tijd lang keer op keer een sporthal in Tiel vol. Ook daar genas bijna niemand, maar door dezelfde handige publiciteit waarbij de enkele genezing telkens werd verkondigd, was dat geen probleem. 

 

+ Christenen horen de pinksterleer en ze horen de mooie verhalen

 

Ze horen de pinksterleer over genezing en ze horen de mooie genezingsverhalen. Ze worden er door overtuigd. Ze menen dat het echt zo in de bijbel staat. Dat de Bijbel nu al, tijdens dit aardse leven, genezing belooft. Pinkster en charismatische christenen citeren vele bijbelteksten waarmee ze hun gelijk proberen te bewijzen.

 

(Voor een weerlegging, zie dit artikel over het boek “Jezus aanraken” van Tom de Wal. In het artikel wordt de genezingsleer van de pinkster en charismatische beweging weerlegd.

www.toetsalles.nl/htmldoc/dewal.ha.htm )

 

+ De onbijbels pinksterleer over genezing wordt onvoldoende weerlegd

 

Vele niet-charismatische geestelijke leiders schieten te kort in het vanuit de Bijbel weerleggen van de dwalingen van de genezingsevangelisten. Dit maakt de aan hun zorg toevertrouwde christenen kwetsbaar.

 

8. Elke nieuwe generatie wordt weer bedrogen

 

Het is verbijsterend, maar ruwweg om de tien jaar komt er weer een nieuwe pinkstergenezer die verkondigt dat God alle mensen wil genezen. En die beweert dat onder zijn bediening velen genezen.

 

De genezer ‘van het moment’ is Tom de Wal. Hij verkondigt dat God iedere zieke wil genezen. Zoals de ondertitel van zijn boek “Jezus aanraken” zegt: “Hoe u genezing kunt ervaren door Jezus aan te raken.”  Hij maakt ook claims over genezingen die bij hem zouden gebeuren. Zie punt 12 van de bespreking en weerlegging van zijn boek. Dit is de link naar de bespreking van het boek: www.toetsalles.nl/htmldoc/dewal.ha.htm )

 

    --------------------------------------------

 

Voor meer informatie over ‘ziekte en genezing in het licht van de Bijbel’, klik hier: www.toetsalles.nl/genezing.index.htm