De EO en Taizé 1

In de Visie van 12-18 maart 2000 stond een artikel over Taizé. Het was een uitgebreid en zeer positief artikel zonder enige kritische opmerking. Met dit artikel heeft de EO weer een grens overschreden. Dit was de eerste keer dat er in de Visie reclame werd gemaakt voor een volledig antichristelijke (pseudochristelijke) organisatie. In het kader van mijn studie (Wat is er aan de hand in de evangelische wereld?) heb ik ook Taizé bestudeerd. Ik heb alle literatuur van en over Taizé die beschikbaar is doorgenomen en de website van Taizé bekeken.

Taizé is een van oorsprong 'protestantse' kloosterorde. De mensen worden daar ingeleid in een religieuze ervaring terwijl volledig het bijbelse evangelie ontbreekt. Geen zonde en genade met de oproep tot bekering, geen onderwerping aan de Schrift. Eén van de thema's die door mijn studie heenlopen is de opkomst van een valse spiritualiteit. Taizé is daar een zeer duidelijk voorbeeld van.

Voor meer informatie over Taize zie het artikel van Bax over Taizé

De EO en Taizé - het vervolg.

De EO heeft een aantal kritische reacties op het hier bovengenoemde artikel over Taizé gekregen. Om deze storm tot bedaren te brengen hebben ze het volgende gedaan. Mensen die kritische brieven over dit artikel hebben geschreven met daarin een aantal vragen kregen een formeel briefje terug met daarin de mededeling dat er een tweede artikel over Taizé in de Visie zou komen waarin ook tegenstanders aan het woord zouden komen. Op de kritische vragen werd verder niet ingegaan.

Dit tweede artikel is inmiddels in de Visie van 9-15 april 2000 verschenen. In het artikel laat men een voorstander en een tegenstander aan het woord. Uit dit artikel blijken de volgende zaken: De EO weigert positie te kiezen 'voor of tegen Taizé'. Ze weigert de boodschap die Taizé brengt te toetsen. Men heeft in het tweede artikel één tegenstander aan het woord gelaten in de persoon van Adriaan Stringer. Het betoog van de heer Stringer was echter zwak omdat hij zich, zo gaf hij zelf aan, niet naar behoren had kunnen informeren over de recente situatie bij Taizé. De kernvraag wordt in het tweede artikel niet duidelijk gesteld. Dat is de vraag: welk evangelie brengt Taizé? En de vraag of het evangelie dat Taizé uitdraagt overeenkomt met dat van Paulus. (Gal 1:6-9) Deze aanpak is typerend voor de huidige aanpak van de EO. Men weigert te toetsen, men weigert positie te kiezen. Dit laatste is in feite een vorm van misleiding want niet kiezen is in feite ook een keuze. Door niet te kiezen en er overwegend positief over te publiceren is de EO wel degelijk sturend en opinievormend bezig.

Wat is er gebeurd? De hoofdstelling van mijn studie over de ontwikkelingen in de evangelische wereld is dat het gezag van de bijbel en het gezag van de leer worden ondermijnd waardoor er ruimte komt voor een valse psycho-occulte geestelijkheid. De propaganda voor deze valse psycho-occulte geestelijkheid is met brutale kracht via de artikelen over Taizé in de Visie doorgedrongen. Er is wat verweer geweest maar dat was zwak. Voor de meerderheid van de lezers van de Visie zal de indruk blijven hangen dat Taizé binnen de evangelische beweging hoort.

De religieuze ervaring die in Taizé wordt bemiddeld is geen 'nep'. Er wordt werkelijk iets ervaren. In het tweede artikel beschrijft de voorstander van Taizé hoe hij al wenend zijn hoofd op een, plat in het midden gelegd, kruis heeft gelegd.