Ouweneel verklaart dat het ware geloof de tegenstelling roomskatholiek-reformatie te boven gaat

Het citaat

Antwoordde ik in ernst: 'Het "ware geloof" is iets dat zelfs het onderscheid katholiek-protestant te boven gaat.' Ik heb een lang individuatieproces nodig gehad om dit niet alleen theoretisch te verstaan, maar ook heel diep existentieel.

Nachtboek van de ziel, p. 182, 1998, W.J. Ouweneel.

In het conflict met Rome ging en gaat het onder meer om de vraag wat een mens moet doen om behouden te worden. Dit raakt de kern van het evangelie. De Rooms-katholieke Kerk geeft een verkeerd en onbijbelse antwoord op deze vraag. (Zie het sacramentele evangelie van de roomskatholieke kerk, klik hier.)

( Voor meer informatie over de Rooms-katholieke Kerk, klik hier)

Met behulp van het onderscheid tussen geloofskennis en theologische kennis relativeert Ouweneel de leerstellige tegenstelling tussen Rome en Reformatie. Op leerstellig vlak zijn de reformatie en Rome het wel niet met elkaar eens maar op het niveau van de geloofskennis zijn we toch één. Zo beweert hij.

(Zie hoofdstuk 4 en hoofdstuk 15 van de studie "Wat is er aan de hand in de evangelische wereld". Zie verder het Ouweneel dossier, klik hier.)

 
HOME