Een ingezonden brief van Bert Panhuise over T.B. Joshua

(Enkele opmerkingen vooraf. Bert Panhuise reageert in het begin van zijn ingezonden brief op een interview met T.B. Joshua dat het Nederlandse blad Charisma heeft geplaatst. Het blad Charisma heeft een aantal punten van kritiek verzameld en daar Joshua, via e-mail, vragen over gesteld. Onder meer een vraag over de melding dat zijn vrouwelijke medewerkers op de knieën zijn kantoor moeten binnen gaan. In het interview ontkende Joshua dat dit gebeurt )

Van Ammerstee uit Utrecht heeft gelijk dat Charisma een interview met T.B. Joshua plaatste dat van leugens aan elkaar hangt. Ik kan dat volkomen beamen, want ik heb dezelfde ervaring. Het is ongelooflijk dat T.B. Joshua gewoon durft te ontkennen dat zijn vrouwelijke medewerkers zijn kantoor op de knieën moeten betreden. Hij antwoordde aan Charisma: "Wij willen nadrukkelijk vaststellen dat van zoiets geen sprake is … " Ik heb een e-mail naar Lagos gestuurd naar Lagos of zij echt dit antwoord hebben gegeven, want wij hebben toch met eigen ogen gezien dat het wel gebeurt. Ik kreeg geen antwoord… Ook van de andere antwoorden klopt niet veel. Het is ook erg naïef om per fax of e-mail aan een geestelijk leider te gaan vragen of hij zich met dwaling bezighoudt. Dat vraagt om subjectieve antwoorden (zacht uitgedrukt). Door dit gelieg en gedraai zijn tegelijk ook mijn laatste twijfels weggenomen om een waarschuwend geluid te laten horen.

De hoofdredacteur van Charisma had beter mij kunnen bellen. Ik had hem meerdere namen en telefoonnummers kunnen gegeven van mensen die hetzelfde hebben gezien als ik. Ik heb Charisma duidelijk gemaakt dat er niets aan onze ogen mankeert en bovendien heb ik aan een van de medewerksters (een blank meisje uit Zuid-Afrika) gevraagd waarom ze dit deed. Ik zei tegen haar dat je alleen voor God op de knieën moet gaan en niet voor een mens. Ze ontkende het niet en mompelde iets over 'cultuur".

Jan Westerhof verwijst naar de artikelen in Charisma en Visie, maar deze artikelen staan vol onwaarheden of halve waarheden waardoor mensen volkomen op het verkeerde been worden gezet en dan (vaak) als laatste hoop of genezing naar Lagos afreizen. Tevens wordt in deze artikelen volkomen voorbijgegaan aan het feit dat wereldwijd veel mensen ernstige bedenkingen hebben over deze kerk, waaronder bijna alle 2000 kerken in Lagos zelf …

De hoofdredacteur van het grootste christelijke blad in Amerika, Charisma Magazine, is ook in Lagos geweest en noemde T.B. Joshua in zijn artikel een 'occulte genezer'. Ook schreef hij dat de meeste voorgangers en predikanten teleurgesteld waren over het feit dat veel westerlingen naar Lagos reizen na het zien van een paar video's en niemand hun advies vraagt of het wel klopt wat daar gebeurt.

Op de predikantensite van de EO staat trouwens ook een tegenargumenten (waaronder die van mij) beschreven. Een Zuid-Afrikaanse predikant heeft het zelfs over misleiding!

Het is natuurlijk geweldig dat Jan Westerhof daar in Afrika genezing heeft ontvangen en uiteraard is het voor hem moeilijk te verteren als er dan mensen komen met aanmerkingen op deze kerk. Ik ontken ook niet dat er in deze Synagogue Church of all Nations bovennatuurlijke dingen gebeuren, maar dan is nog niet bewezen dat het uit goede bron komt. De bijbel zegt duidelijk dat (met name in de eindtijd) de duivel komt met 'krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen' (2 Thess. 2:9) en 'valse profeten die grote tekenen en wonderen doen' (Matth. 24:24). Het kan zelfs zo zijn dat de wonderen en tekenen wel van God komen (althans in Zijn naam gedaan) en dan nog kan de bron waar het uitkomt vervuild zijn (Matth. 7:22). We moeten dus echt bidden voor onderscheiding van geesten; de Bijbel waarschuwt ons niet voor niets.

God wil ook geraadpleegd worden. Wij hebben daar in Lagos God gevraagd om onderscheiding, omdat we wisten dat het controversieel was. En als je dat aan God vraagt, geeft Hij het ook. Veel mensen die overal achteraan hobbelen bidden niet op deze manier en denken dat ze het wel met hun verstand kunnen beoordelen. Die of die bekende leider is er geweest, dus moet het wel goed zijn ….etc.

Op de laatste dag van ons verblijf aldaar had ik een bizarre ervaring in het kantoor van T.B.Joshuna. Hij zou wel even zijn 'zalving' op mij overbrengen (ik had er niet om gevraagd). Het ging nogal dwingend en na wat rare bewegingen met zijn hand moest ik zijn assistent Jima in de ogen kijken (ik was al aan het bidden om bescherming) en toen was het net of ik de duivel in de ogen keek. Mensen die wel eens in de bevrijdingsbediening hebben gestaan weten precies wat ik bedoel. En toen ik 'het bloed van Jezus'' uitsprak, hielden ze direct op. Een bevriende voorganger uit Rotterdam had vervolgens precies dezelfde ervaring.

Daarna ben ik alle dingen eens op een rij gaan zetten zoals: T.B. die watertanks zegent waardoor het 'in het bloed van Jezus verandert'; mensen die dit 'gezegende water' mee naar huis nemen; het feit dat bezoekers (ook wij) niet mochten vasten; T.B. die tegen een Franse journalist zei dat hij 'al in de moederschoot is wedergeboren en in de Geest gedoopt'; het 'schrijven in tongen van T.B. (lees zijn warrige antwoord betreffende dit onderwerp in Charisma'); het sektarische element (T.B. bepaalt alles); de verplichting om T.B. aan te spreken met 'prophet Joshua'; en last but not least de tekst 'T.B. JOSHUA THE MASTER HEALER OF OUR TIME ' die in zijn werkkamer aan de wand hangt (heb ik een foto van).

T.B. verdedigt dit (in Charisma) door te zeggen dat hij deze oorkonde van iemand heeft gekregen maar dat is geen excuus. Als ik een oorkonde in mijn kantoor zou ophangen met de tekst: 'Bert Panhuise, de Meester Genezer van deze tijd', dan zou iedereen denken: die is knettergek geworden…

Een artikel over de voetballer Kanu, in het nieuwste nummer van Charisma, bewijst dat veel Afrikanen T.B. Joshua zien als hun 'genezer' (en niet Jezus). Op de website van Kanu staat dat hij na de diagnose van zijn hartproblemen als eerste en afspraak maakt 'met Senior Profeet T.B. Joshua, zijn genezer in Nigeria .. ' Ik geloof absoluut in genezingsbedieningen, maar mijn advies is: richt u niet op een 'genezer, maar op de Geneesheer, Jezus Christus Overigens is Kanu genezen na een vier uur durende operatie in een ziekenhuis en niet door een wonder in de Synagoge Church!

Ik raad iedereen aan om het zeer objectieve studieartikel van pastor Teun de Ruiter te lezen die de predikingen van T.B. Joshua uitvoerig heeft bestudeerd. Het is onthullend. Ik vind het absoluut niet leuk om dit te moeten schrijven, maar er zijn te veel dingen die grote vraagtekens oproepen en bovendien wil ik mensen teleurstelling (of erger) besparen, want de meeste mensen komen helaas niet genezen terug, terwijl de indruk wordt gewekt dat iedereen daar geneest.

Bert Panhuis,

Leeuwarden