table width=650 border=0>

Rationeel of ervaringsgericht met het woord bezig zijn

 

1.    De Bijbel rationeel lezen

 

Op rationele wijze het woord van God lezen en overdenken met als doel het kennen van God en zijn wil en het versterken van het geloof.

 

Je stelt enkele vragen:

(1)  Wat staat er?

(2)  Wat betekent het?

(3)  Hoe kan ik het toepassen?

(4)  Wat kan ik er van leren?

 

Je kunt nog meer vragen stellen, zoals: wat leert het gedeelte over God, over Jezus, over de Heilige Geest, over de verlossing, etc? En vragen als: staat er een voorbeeld in dat ik kan navolgen of dat ik juist moet vermijden? Staat er een belofte in waar ik aanspraak op kan maken? Staat er een opdracht in die ik uit moet voeren? Is er een zonde die ik moet vermijden?

 

2.    De Bijbel lezen om een ervaring te krijgen

 

Hier is het doel van het Bijbellezen het krijgen van een evaring van God. Dat is het doel van b.v.  de lectio divina. De techniek van de lectio divina is één van de technieken die men gebruikt om de contemplatieve staat te bereiken, dat is staat waarin bewust Gods aanwezigheid wordt ervaren.

 

Het gaat bij technieken als de lectio divina niet om het lezen, het verstaan, het geloven en het gehoorzamen van het objectieve voor ieder geldige woord van God. Het gaat om het ontvangen van een persoonlijk woordje van de Heer. God die een woord, een zin of een gedachte uit dat Bijbelgedeelte levend voor je maakt. Als je dat speciale woord voor jou (en het speciale woord voor dat moment) gevonden heb dan ga je het vervolgens als een soort gebedsmantra herhalen opdat je God gaat ervaren.

 

3.    Het paard achter de wagen spannen

 

Er is niets op tegen dat Bijbellezen tot ervaringen leid. Als we het woord van God overdenken, begrijpen, vertrouwen en gehoorzamen dan komen er ervaringen. Maar die ervaringen behoren niet het doel te zijn.

 

De Bijbelse spiritualiteit is gericht op geloof en gehoorzaamheid. Ervaringen zijn het gevolg van geloof en gehoorzaamheid.

 

Zie de studie “De Bijbel over geloof, gevoel, ervaring en mystiek”, klik hier www.toetsalles.nl/htmldoc/mystieka.htm

 

In de lectio divina heeft er een subtiele verschuiving plaats gevonden in het doel van het lezen van de Bijbel.

 

Meer over lectio divina, klik hier.