John Stott over de Alpha-cursus

 

John Stott was vele jaren lang de meest vooraanstaande en invloedrijkste leider van de evangelische stroming in de Anglicaanse Kerk. Hij is de auteur van vele boeken, sommige zijn ook in het Nederlands vertaald.

 

In het Reformatorisch Dagblad van 19 april 1997 staat een interview met Stott.

 

Stott zegt dat hij zich in een aanzienlijk deel van de evan­gelisatiecursus niet kan vinden. De hoofdstukken over de Heilige Geest, noemt hij eenzijdig, zelfs onbijbels.

 

Hij vertelt dat in Engeland door de invloed van de Alpha cursus vele evangelische gemeenten zijn veranderd in charismatische gemeenten.  


Totzover de weergave van enkele zaken uit het interview met Stott.
De les die we uit het bovenstaande kunnen en moeten trekken is dat het haast onvermijdelijk is dat evangelische en reformatorische gemeenten, die met de Alpha cursus aan de slag gaan, in charismatische gemeenten zullen veranderen.

Valse leer werkt volgens de bijbel als zuurdesem, als gist. Als je het goede meel, de christenen, in kontakt brengt met het zuurdesem van onder meer charismatische leringen, dan zullen ze daar door aangetast worden en na enige tijd geheel verzuren. (Voor een nadere bespreking, zie punt 17.2. van de bijbelstudie over de bijbelse opdracht tot afscheiding. Zie ook dit document.)

 

 

Voor informatie over de charismatische beweging klink hier.