Drie voorbeelden van geestelijke ontsporing als gevolg van de Hebrew Roots beweging. Wake Up

Enkele voorbeelden van mensen uit mijn omgeving die onder invloed van de Hebrew Roots beweging kwamen en die daarna steeds verder afdwaalden, richting het hardcore judaisme.


+ Een broer van iemand uit mijn naaste omgeving was gedoopt en lid van een pinkstergemeente. Hij werd aanhanger van Hebrew Roots gedachte, inmiddels is hij helemaal overgegaan naar het Jodendom.


 + Eén van mijn vrienden ontdekte enkele maanden geleden dat een zuster die vele jaren geleden tot geloof was gekomen op zijn Bijbelstudie, is overgegaan naar een groep sabbatvierders. Ze was vele jaren lid van een evangeliegemeente, nu houdt ze elke zaterdag de sabbat, samen met die groep. Ze gaf mijn vriend een boek waarin de auteur het complete evangelie van Paulus verwerpt. In het boek wordt beweerd dat Paulus de leer van Jezus verkeerd heeft uitgelegd.


+Een goede vriendin van mij en mijn vrouw is via de joods-christelijke stroming in aanraking gekomen met de kabbala, met de joodse mystiek. Kort daarna heeft zij het christelijke geloof overboord gezet. Ze zei me dat ik me over haar geen zorgen hoefde te maken. Er was geen hel,  uiteindelijk komt het goed met alle mensen. Want, zo verklaarde ze: “alle mensen zijn ‘uitgestroomd’ uit God en ze zullen er uiteindelijk allemaal weer naar terugkeren”.(Afkomstig uit mijn bespreking van het boek Wake Up: www.toetsalles.nl/htmldoc/wakeup.ha.htm )