Geestelijke oorlogvoering


De bijbel zegt dat we vier geestelijke vijanden hebben:

(1) Er is een vijand in ons, onze vleselijk begeerten die strijd voeren tegen onze ziel.        (1 Petrus 2:11)
(2) Dan zijn er de boze machten in de onzichtbare wereld, de satan en de boze geesten.    (Efeze 6:12, 1 Petrus 5:8,9)
(3) Er is ook de Gode vijandige wereld, het wereldsysteem dat ons haat en vervolgt.    (1 Joh. 3:13, Joh. 15:18-20)
(4) Tenslotte zijn er de valse leraren waar wij tot het uiterste tegen hebben te strijden.    (Judas :3,4)

De gedachte van geestelijke strijd en geestelijke oorlogvoering vinden we dus in de Schrift. Maar helaas wordt er de laatste jaren een bepaalde leer over geestelijke oorlogvoering uitgedragen die niet in overeenstemming met de bijbel is. Hieronder staan een aantal linken naar artikelen die de onbijbelse leringen over deze ontspoorde geestelijke oorlogvoering uiteenzetten en weerleggen.


Geestelijke Oorlogvoering
Een kritische beschouwing van een nieuwe "sleutel" tot succes in evangelisatie
Door Mike Wakeley

Wat moeten wij doen: gebieden veroveren of harten winnen?
Door Loes Fuijkschot

HOME
Zie ook de onderwijssite.
De serie bijbelstudies over de engelen, satan, boze geesten