Henk Bakker - zijn geestelijke ontsporing

Henk Bakker beweert dat er geen duidelijk oorzakelijk verband is tussen zonde en de dood.
Een bespreking van zijn bijdrage aan het boek "En God zag dat het goed was"
Bakker is docent aan het Baptisten Seminarium. De predikanten opleiding van Unie en ABC gemeenten

James McClendon de postmoderne huistheoloog van het Baptisten Seminarium
Dit is de theoloog die Bakker in veel aspecten navolgt.

Alarm over de Nederlandse Baptisten gemeenten.
Henk Bakker, Het Baptisten Seminarium. En de fusie tussen Unie en de ABC gemeentenHOME