Wake UP

 • Het boek Wake Up getoetst aan de Bijbel. Een analyse en weerlegging.
       Dit is de inhoudsopgave:
  1. De aanval op het Sola Scriptura beginsel
  2. Toevoegen aan de Bijbel
  3. De Bijbel is alleen met behulp van de Joodse traditie te begrijpen
  4. Een lofrede op de Talmoed
  5. Moeten wij leren van Joodse rabbijnen?
  6. Het leidt tot schriftinleg in plaats van schriftuitleg
  7. Diepere boodschappen uit de Bijbel. De bijbel decoderen. SOD en ELS
  8. Een nieuwe theologische methode
  9. Omgekeerde vervangingstheorie. De gemeente gaat op in Israel.
  10. Verwarring over de Bijbelse verbonden
  11. De christen en de wet van Mozes
  12. Het vieren van Joodse feesten
  13. Rehabilitatie van de wet van Mozes
  14. De aanval op de noodzaak van het plaatsvervangend sterven van Jezus
  15. Wake Up is onderdeel van de wereldwijde "Hebrew Roots" beweging
  16. Conclusie: Wake Up is een zeer gevaarlijk boek

 • Een aanvulling op de bespreking van Wake Up.
       De manier waarop Wake Up de christenen keer op keer misleidt

 • De aanval van het boek "Wake Up" op het plaatsvervangend sterven
       Een aanval op het hart van het evangelier
  HOME