Nieuwsbulletin van 10 mei 2000

 

Raad van Kerken en EA in dienst bijeen

De Raad van Kerken (onderdeel van de Wereldraad van Kerken) en de Evangelische Alliantie hebben op 18-1-2000 voor het eerst een gezamenlijke kerkdienst gehouden. De betrokken voorgangers noemden de viering, in het kader van de gebedsweek voor de eenheid van de christenen, een stapje vooruit in de oecumene.

Over de raad van kerken zie hoofdstuk 10 "de evangelischen en de oecumenische beweging" van mijn studie "Wat is ..."

De Raad van Kerken wordt gedomineerd door vrijzinnige valse leraren. Op grond daarvan hebben de evangelische samenwerking altijd afgewezen.

Een tijd geleden hebben de EA en de raad van Kerken toenadering gezocht. De idee was om b.v. samen één front te maken tegenover de overheid als deze antichristelijke maatregelen dreigde te nemen. Wat kan daar nu tegen zijn?

Maar zoals altijd was deze principiële grensoverschrijding de eerste stap in de richting van het doorbreken van de afscheiding.

Zoals hierboven is vermeld heeft men de volgende stap al genomen. Het houden van een gezamenlijke kerkdienst. "bidden moet je toch samen kunnen" aldus Teun van Leer de voorzitter van de EA.

Van Leer zei ook "we hebben geen haast want we willen niet te ver voor onze achterban uitlopen". Dit toont de richting waarin deze "evangelische" leider wenst te gaan.

De evangelische leiders die telkens weer vallen voor de tactiek van het kleine compromis (wat is er nou tegen om als EA en Raad van Kerken samen richting overheid op te treden) zijn de eigenlijke schuldigen aan deze sluipende doorbraak van de bijbelse opdracht tot afscheiding.

Bron: Artikel RD van 17-1-2000, p. 2.

 

Het binnendringen van de historische schriftkritiek in de evangelische wereld

In 1998 is er een boek verschenen waarin het binnendringen van de schriftkritiek in de engelstalige evangelische wereld in kaart wordt gebracht.

"The Jesus Crisis, The Inroads of Historical Criticism into Evangelical Scholarship."

Robert L. Thomas and F. David Farnell

Grand Rapids, MI: Kregel Publications, 1998.

Zie punt 17.7 van mijn studie "Wat is ..".

 

 

Terug

HOME